Dnes je Deň Zeme. Tradícia tohto významného environmentálneho dňa sa začala v roku 1970 v USA, kedy sa z podnetu senátora Gaylorda Nelsona uskutočnili po celých USA rozmanité podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete a Deň Zeme nadobudol celosvetový rozmer.

earth-dayV znamení Dňa Zeme sa v Banskej Bystrici a okolí bude niesť celý tento týždeň. Dni Zeme 2013 organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi. Komunitné centrum Sásová v spolupráci so základnou školou na Sitnianskej ulici vyčistia vybrané lokality na sídlisku Sásová, a to v znamení hesla: Za jeden deň celú Zem neupraceme, ale môžeme si urobiť poriadok v záhrade… Žiaci ZŠ Jozefa Gregora Tajovského sa zamerajú na okolie svojej školy a sídlisko v Podlaviciach. V spolupráci s Mestskými lesmi Banská Bystrica a Envirofuture, o. z., sa uskutoční čistenie Laskomera a Urpína – lokalít, kde Banskobystričania radi trávia svoj voľný čas.

Dnes, v Deň Zeme, sa v priestoroch SAŽP uskutoční úvodná časť školenia Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov materských škôl, základných a stredných škôl. Školenie je súčasťou kontinuálneho vzdelávania pedagógov a koordinátorov environmentálnej výchovy. Pre žiakov základných a stredných škôl je pripravený interaktívny workshop s tematikou Aká je vaša ekologická stopa?. Špeciálne pre deti v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici je zasa určený program Zem je len jedna, ktorý zábavnou formou upozorňuje na aktuálne problémy ochrany životného prostredia.

Spolu s Fakultou prírodných vied UMB organizuje SAŽP prezentáciu „zelených aktivít“ realizovaných na Katedre životného prostredia. Vyvrcholením programu bude otvorenie výstavy Dušana Beňu s názvom Portréty hmyzej ríše.

Samozrejme, aktivity v prospech našej Zeme by sa nemali koncentrovať na jeden deň či týždeň v roku, mali by byť súčasťou nášho každodenného života. Ale to predsa všetci vieme (?).