Vianočné sviatky sa skončili a mnohé domácnosti sa postupne začínajú zbavovať sviatočnej výzdoby, vrátane stromčekov.  Zatiaľ čo umelé ozdoby odložíme aj na ďalšie roky, odpílený živý stromček má už svoj osud spečatený.

Obyvatelia môžu svoje stromčeky z domácností ukladať na plochu vedľa kontajnerov na komunálny odpad. Nemusia ich lámať ani inak upravovať a v žiadnom prípade by ich nemali vkladať priamo do kontajnerov. Mesto Banská Bystrica zabezpečuje už v týchto dňoch priebežný odvoz stromčekov z týchto miest. Následne putujú priamo do ekologickej spaľovne banskobystrickej teplárne. Samospráve tak oproti minulosti nevznikajú ďalšie náklady, ktoré spôsoboval odvoz na vyčlenené plochy pre dočasné uloženie takéhoto odpadu.

Podobne ako v minulých rokoch, nájdu vhodné využitie aj stromy, ktoré slúžili na ozdobu Námestia SNP a centier jednotlivých mestských častí. Tieto spracuje mestská organizácia ZAaRES na využiteľnú drevnú hmotu a následne napríklad na nové lavičky či ďalší mestský mobiliár.