Voda v meste v 21. storočí je témou v poradí tretieho workshopu zameraného na participatívne plánovanie verejných priestorov.

Workshop, ktorý organizuje nezisková organizácia Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania v rámci projektu Participatívne plánovanie verejných priestorov, sa uskutoční vo štvrtok 22. júna o 17. hod. v priestoroch Sport Baru na Dolnej ulici v Banskej Bystrici.

„Na workshop pozývame odborníkov pôsobiacich v Banskej Bystrici v oblasti verejných priestorov, organizátorov komunitného života, vrátane poslancov Mestského zastupiteľstva a pracovníkov Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorí sa zaoberajú touto témou,“ uvádza Magdaléna Bernátová z neziskovej organizácie Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania.

Martina B. Paulíková priblíži tému manažmentu vody ako súčasti adaptačných opatrení na zmeny klímy a predstaví dobré príklady opatrení z iných miest. Na workshope vystúpi aj Tatiana Schlampová, ktorá sa vo svojej prezentácii bude venovať téme dažďových záhrad.

„Na záver budeme diskutovať o tom, čo potrebujeme v Banskej Bystrici v oblasti zlepšenia prístupu k vode vo verejnom priestore,“ dopĺňa Magdaléna Bernátová. Projekt Participatívne plánovanie verejných priestorov finančne podporilo Mesto Banská Bystrica.