Gastronomické prevádzky žiadajú štát o pomoc. Nariadené obmedzenie ich činnosti je pre mnohých likvidačné. Návrhy na zlepšenie situácie preto plánujú sformulovať v projekte 10 pre gastro. Iniciatíva vychádza zo strany prevádzkovateľa jednej z banskobystrických reštaurácií, Viliama Pavlovského.

„Poďme sa znovu spojiť a vydobyť si zmenu. Máme poslednú šancu zachrániť zomierajúcu gastronómiu.  Vyzývam preto všetkých zainteresovaných: Vyvolajme celonárodnú  Gastro(r)evolúciu,“ vyzýva kolegov z brandže Pavlovský.

Podľa iniciátorov projektu, je situácia v gastronómii alarmujúca. Za neférové pokladajú otváranie kín, kostolov a divadiel, pričom tvrdia, že oni sami zatiaľ svetlo na konci tunela nevidia. „Od začiatku pandémie považujeme kroky a opatrenia zo strany vlády za zúfalo nedostatočné,“ vyjadrujú nespokojnosť.

Projekt 10 pre gastro by mal situáciu riešiť desiatimi opatreniami, ktoré by zamestnancom gastronomického priemyslu poskytli reálnu a rýchlu pomoc. „Naša výzva chce sformulovať a presadiť desať opatrení, bodov reálnej a rýchlej pomoci pre slovenskú gastronómiu,“ uvádzajú. Priniesť sa im zatiaľ podarilo tri body, ktoré zahŕňajú zníženie DPH pre gastronomický priemysel na 10% alebo pomoc vo forme odloženia odvodov.

So sformulovaním ďalších bodov im môžu pomôcť aj ďalší zamestnanci gastronomického biznisu, ktorí prechádzajú podobne náročným obdobím. Iniciátori projektu ich k tomu vyzývajú slovami: „Spojme sa všetci a nastavme jednotnú stratégiu. Nájdime spoločné synergie a komunikujme ako jeden silný hlas.“

Viac informácií nájdete na webovom portáli 10 pre gastro.