geo fpv umbFakulta prírodných vied UMB 10. apríla oslávi 65. výročie geografického vzdelávania. Súčasne s týmto výročím si pripomenie aj 60 rokov od otvorenia prvého geografického pracoviska v meste.

Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied UMB, oslávi 10. apríla dve významné jubileá – 65 rokov od začiatku výučby geografie v meste Banská Bystrica a 60 rokov od otvorenia prvého geografického pracoviska, ktoré pravidelne od roku 1954 prispieva k formovaniu vzdelávania v tejto oblasti. Katedra geografie sa v minulosti zameriavala prioritne na výchovu a prípravu učiteľa, neskôr rozšírila svoje zameranie aj na vedeckú činnosť.

„Šesťdesiatpäť rokov predstavuje významné obdobie v živote človeka, ale aj inštitúcie. Som preto hrdý, že ako vedúci katedry môžem byť svedkom tohto jubilea. Zároveň som rád, že stále máme čo ponúknuť našim študentom a kvalitou vzdelania môžeme konkurovať všetkým vysokoškolským zameraniam,“ hovorí vedúci katedry Tibor Madleňák, ktorý sa vo svojej špecializácii venuje volebnej geografii.

„Geografia patrí medzi študijné odbory, ktoré majú svoju históriu. V tomto období opäť nadobúda na svojej atraktivite. Som presvedčený, že na našej katedre dokážeme reflektovať na nové smery a rozvíjať aj také prístupy v geografii, ktoré s ňou možno na prvý pohľad nemajú priamy súvis,“ doplnil na záver dekan FPV UMB Alfonz Gajdoš.