Ako už po zime býva zvykom, na cestách sa objavujú výtlky a hromžiacich vodičov pribúda. Mesto síce tento rok opravovalo cesty vďaka infražiariču aj počas zimy, no úsekov, ktoré si vyžadujú opravu, je i tak neúrekom.

Fotografie výtlkov z ulíc mesta zaplavujú sociálne siete, tlak vodičov stúpa, zima sa skončila. Nemilá tradícia vracajúca sa rok čo rok s intenzitou priamou úmernej intenzite skončenej zimy.

„Nevyhnutné lokálne opravy miestnych komunikácií zrealizoval správca miestnych komunikácií už v polovici februára využitím technológie infražiariča. S prichádzajúcim oteplením sa od pondelka, 6. marca začalo s opravami lokálnych výtlkov teplými asfaltovými zmesami,“ približuje vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ v Banskej Bystrici Renáta Hláčiková.

Opráv výtlkov by sa aktuálne v najbližších dňoch a týždňoch mali dočkať Námestie slobody, Horná ulica, Zvolenská, Poľná, Bernolákova, Školská, Tulská, Moskovská a Oremburská ulica, ale aj Gaštanová, Limbová v Podlaviciach či M. Čulena a Zdenka Mikulu v Sásovej.

Spolu s blížiacou sa akciou Za krajšie mesto sa začne realizovať aj pravidelné strojné čistenie cestných komunikácií a chodníkov po zime.

Vymáhať škodu od mesta? Vlani vyplatili 133 eur

Akýmsi folklórom pri kritike výtlkov na cestách je oháňať sa tým, že v prípade škody, ju budeme vymáhať od správcu cesty. V prípade Banskej Bystrice je situácia pomerne zložitá, keďže časť komunikácií spravuje mesto, časť samosprávny kraj a časť Národná diaľničná spoločnosť.

Je pravdou, že správcovia komunikácií môžu byť zodpovední za škodu, ktorá vznikla na ich úseku cesty a vodič s ňou nemohol počítať, no tu sa zohľadňuje viacero faktorov. Vodič samozrejme musí svoju jazdu prispôsobovať stavu vozovky a správcovia cesty sa môžu brániť vyvesením výstražných značiek, no v niektorých prípadoch to urobiť nemusia. Stačí totiž ak preukážu, že prekážke na ceste alebo nedostatku, ktorý spôsobil škodu, nemali možnosť zabrániť.

Vodiči navyše musia navyše v prípade záujmu o vymáhanie takejto škody skutok riadne zdokumentovať a privolať i políciu. Mesto Banská Bystrica pritom za rok 2016 eviduje celkom štyri ukončené poistné udalosti vo veci škody na motorových vozidlách. Podľa informácií, ktoré nám poskytol mestský úrad, pokladnicu samosprávy stála spoluúčasť na poistnom plnení pri týchto škodách celkom 133 eur. Postup v prípade poškodenia vozidla na mestskej komunikácii popisuje samospráva na svojej stránke.

Jazdiť na cestách s výtlkmi radšej opatrne sa oplatí v každom prípade. Spoliehať sa totiž nedá ani na komerčné poistenia. Povinné zmluvné poistenie vozidla, ktoré má väčšina vodičov, takéto škody nepokrýva vôbec a nemusia ho dokonca pokrývať ani všetky havarijné poistenia.

Mesto opäť prehodnotilo komunikácie a určilo poradie opráv

Tvorbe výtlkov na cestách najlepšie predchádzajú kompletné opravy vozoviek. Samospráva pred dvomi rokmi prišla so zverejnenou tabuľkou hodnotenia jednotlivých mestských ciest, pričom ich rozčlenila podľa stupňov nutnej komplexnejšej opravy.

Podľa tohto harmonogramu mesto postupovalo v uplynulých dvoch rokoch. Po zime prebehlo nové hodnotenie stavu ciest a chodníkov v meste a zoznam najviac poškodených komunikácií bol zaktualizovaný. Mesto by malo v krátkom čase na svojom webe zverejniť zoznam úsekov, ktoré budú vybrané na súvislú obnovu povrchov počas roka 2017.

„Na stavebnú údržbu bolo v mestskom rozpočte vyčlenených 360 000 eur. Na súvislú obnovu povrchov miestnych komunikácií je vo Fonde dopravnej infraštruktúry k dispozícii 300 000 eur. Volebné obvody majú na opravy ciest a chodníkov vyčlenených ďalších 270 000 eur,“ vymenúva tohtoročné zdroje na obnovu ciest a chodníkov v meste Renáta Hláčiková z banskobystrického mestského úradu.