Minulý týždeň, v utorok 10. decembra pripravila Univerzita Mateja Bela už po štvrtýkrát Univerzitný punč s charitatívnym rozmerom na Námestí SNP.

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. odovzdali v utorok, 17. decembra výťažok z charitatívneho Univerzitného punču zakladateľovi občianskeho združenia Svetielko nádeje MUDr. Pavlovi Bicianovi.

„Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli a podporili naše charitatívne podujatie, pretože len vďaka nim sme dnes mohli odovzdať  šek v hodnote  4895 eur,“ uviedol rektor.

“Výťažok použijeme na projekty Svetielka nádeje, ktorými pomáhame detským onkologickým pacientom a ich rodinám.  Z noviniek by som spomenul náš zámer vytvoriť miesto pre nutričného terapeuta a zakúpiť prístroj InBody. Na základe výsledkov meraní týmto prístrojom vieme zabezpečiť individuálny nutrično-terapeutický prístup ku každému pacientovi. Takýto monitoring a vhodne zvolená strava by mohli zmierňovať nežiadúce účinky liečby. Na žiadnom detskom onkologickom pracovisku na Slovensku nefunguje program zameraný na výživu, avšak v zahraničí aj v okolitých krajinách  (Česko, Maďarsko…) takéto projekty fungujú niekoľko rokov s veľmi dobrými výsledkami. Chceme naštartovať tento program aj u nás na detskej onkológii v Banskej Bystrici už v najbližšom období,“ vysvetlil MUDr. Pavel Bician,  primár detskej onkológie v Banskej Bystrici a predseda OZ Svetielko nádeje.

UMB  opäť ďakuje deťom z Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici za krásny darček, ktorý bude umiestnený v priestoroch rektorátu.