Finančný dar vo výške 2 691 eur, ktorý sa vďaka štedrým hosťom podarilo pred pár dňami vyzbierať, dnes primátor Ján Nosko odovzdal krízovému stredisku pre deti a osamelých rodičov – Domu svätej Alžbety. 

DSC_0350Obnovená tradícia plesu mesta Banská Bystrica neznamená len neformálne stretnutie v kruhu známych, ale aj pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Získaný finančný dar vo výške 2 691 eur použije krízové stredisko na obnovu zastaraných kuchynských priestorov. Núdzové bývanie či poskytnutie sociálnych služieb týraným matkám s deťmi zabezpečuje stredisko už viac ako desať rokov. Preto by si priestory zaslúžili väčšiu investíciu akou je napríklad výmena okien, zateplenie budovy či modernizácia vybavenia.

Verím, že výťažok z mestského plesu poteší a hlavne pomôže. S pani riaditeľkou sme sa rozprávali o problémoch, s ktorými sa denne stretávajú. Otvorili sme napríklad možnosť dopravy detí do základných a materských škôl, na ktoré určite plnohodnotne poslúži sociálny taxík mesta. Aj opotrebovanie budovy a celkový investičný dlh je veľmi veľký. Určite spíšeme priority a budeme hľadať finančné prostriedky a spôsoby ako pomôcť, aby sme skvalitnili priestory zariadenia,“ povedal primátor Ján Nosko pri odovzdávaní výťažku.

DSC_0369Okrem krízovej pomoci pomáha Dom sv. Alžbety pri poskytovaní poradenstva v oblasti násilia páchaného na ženách.  Mnohé z nich prichádzajú do zariadenia bez finančných prostriedkov a len v tom, čo majú oblečené. Finančnú pomoc si veľmi vážim a priznám sa, nerátala som, že to bude až taká suma. Ďakujem všetkým, ktorí nám prispeli. Nakoľko sme nezisková organizácia, získavanie finančných prostriedkov je pre nás dosť náročné. V tejto sfére financií nikdy nie je dosť a každé euro, ktoré dostaneme, si veľmi vážime. Tým, že je tu pohyb ľudí, dochádza aj k opotrebovaniu materiálu. Prostriedky budú použité na obnovu kuchynskej linky, aby boli podmienky pre mamičky s deťmi prijateľnejšie ako doteraz,“ hovorí riaditeľka zariadenia Ľubica Michalíková.