Po dvoch rokoch sa v Banskej Bystrici uskutoční medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre dospelých a pre deti Bábkarská Bystrica 2014, Dvojitý impulz. Ten už tradične predznamenáva výstava.

babkarska bb-page-001Putovná výstava Shakespearove prechádzky v snoch je venovaná 450. výročiu narodenia významného anglického dramatika Williama Shakespeara. Prostredníctvom vystavených exponátov ponúka pohľad na tvorbu slovenských profesionálnych divadiel. Sprítomňuje svet na hranici sna a skutočnosti, prelínajú sa v nej svet ľudí a svet magických bytostí. Výstavu pripravil Divadelný ústav Bratislava a realizujeme ju v spolupráci Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Vernisáž prebehne 3. septembra o 17.00 hod. v Galérii v podkroví (Štátna vedecká knižnica). Výstava potrvá do 30. septembra 2014.

Novinkou festivalu bude Imaginárium – aktívna výstava bábok pre všetky zmysly, ktorá bude prebiehať v šapitó pod Pamätníkom SNP. Ponúka možnosť dotknúť sa, ovoňať, vidieť, počúvať a ochutnať divadlo. A to doslovne: ,,Okrem vizuálneho zážitku z výstavy, ponúkame našim návštevníkom a návštevníčkam možnosť oživiť expozíciu svojim konaním. Neplatí u nás ,,výstavné” Nedotýkať sa! Jednotlivé exponáty budú totiž interaktívne. Prehliadku nášho Imaginária svojou prítomnosťou spestria aj herci a herečky bábkového divadla,“ uvádza Monika Kováčová, dramaturgička Bábkového divadla na Rázcestí. Výstava je zostavená z bábok, scén a kostýmov z fundusu ako aj hraného repertoáru BDNR. Vernisáž sa uskutoční 9. septembra 2014 o 10.00 hod. Imaginárium bude otvorené každý deň od 10.00 do 14.00 a od 15.00 do 18.00 až do 21. septembra 2014.

Obe výstavy sú zároveň pozvánkou na medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre dospelých a deti Bábkarská Bystrica 2014, Dvojitý impulz, ktorý bude prebiehať od 23. septembra do 27. septembra 2014 v Banskej Bystrici. Od roku 2010 sa rozdelil na Prvý impulz pre deti a ich rodičov  a na Druhý impluz pre dospelých. Počas 19. ročníka sa predstaví 17 inscenácií z piatich krajín (SK, CZ, HU, PL, PT). Súčasťou programu sú sprievodné podujatia, ktoré sa snažia iniciovaťdiskusiena aktuálne témya ideovo nadviazať na smerovanie festivalu, napr.: medzinárodná konferencia, stretnutia s festivalmi, domácimi aj zahraničnými hostkami a hosťami, prezentácia knihy, vyhlásenie Ceny detskej poroty a mnohé iné. Svojim programom sa Bábkarská Bystrica 2014, Dvojitý impulz snaží podnecovať divácku i profesionálnu imagináciu a invenciu, prinášať nové a inšpirativné impulzy. Hlavným organizátorom festivalu je Bábkové divadlo na Rázcestí. Festival sa koná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Banská Bystrica, Divadelného ústavu Bratislava a mnohých iných. Pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča.

Viac informácií o výstavách ako aj o festivale a jeho programe nájdete na oficiálnej stránke festivalu.