Od stredy až do soboty sa v Banskej Bystrici bude konať 16.  ročník prezentačno-predajnej záhradníckej výstavy KVETENA a 5. ročník prezentačno-predajnej  výstavy včelárstva a včelích produktov VČELY.

kvetenaTento rok sa na výstave predstaví vyše 70 vystavovateľov a predajcov ponúkne množstvo kvetov, drevín, semien, záhradníckej mechanizácie, náradia pomôcok a potrieb a tiež predstavia včelárstvo a včelie produkty. Výstavná časť Kveteny bude už tradične inštalovaná v  centrálnom priestore pamätníka – v pietnej sieni a prízemie bude vyčlenené pre predajné a výstavné stánky oboch výstav.

Celú výstavu bude doprevádzať aj program pre návštevníkov:

KVETENA

Otázky a odpovede na tému „Ovocná záhrada“ – 1. a 2.5.2014 o 15,oo hod.

Ukážky tvarovania bonsajov, starostlivosť o bonsaje – 1.5.2014 od 10,oo – 14,oo hod.

Poradenstvo pre záhradkárov, pestovateľov viniča a liečivých rastlín – počas celej výstavy v stánku SZZ vo vnútri pamätníka

VČELY

Beseda „Nové smery vo včelárstve“ – 1.5.2014 o 15,oo hod.

Ochutnávka medu a medoviny

Prezentácie Strednej odbornej školy v Banskej Bystrici – učebný  odbor včelár/včelárka

Slovenská inovačná a energetická agentúra predstaví „energetický domček“, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie v domácnosti – 2.5.2014 od 9,oo – 18,oo hod.

Vystúpenie detského folklórneho súboru „Prvosienka“ – pred Pamätníkom SNP 30.4.2014 o 16,oo hod.

Výstavy sa uskutočnia v areáli Pamätníka SNP – interiéri i exteriéri. V súvislosti s výstavou bude znemožnený prechod areálom Múzea SNP pre chodcov bez zakúpenia vstupenky na podujatie.