Nová športová infraštruktúra pre hokejbalistov a skaterov bude realitou už aj v Banskej Bystrici. Mesto bolo úspešné a na vybudovanie nového skejtparku a hokejbalového ihriska získalo z Fondu na podporu športu cca 520 000 eur.

Ihriská budú vybudované pri Obchodnej akadémii na Tajovského ulici na dvoch zanedbaných ihriskách, ktoré mesto získalo do svojho vlastníctva od BBSK.

Vo vrchnej časti, v súčasnosti chátrajúceho ihriska, bude situovaný nový skatepark tvorený z betónových prvkov, prekážok s rôznou náročnosťou a skateového bazéna. Skejtpark bude slúžiť predovšetkým pre amatérskych skaterov, kolobežkárov či inline korčuliarov. Na druhej ploche bude vybudované nové hokejbalové ihrisko s mantinelmi, záchytnými sieťami i menšou tribúnou. Areál dvoch športovísk počíta s novým oplotením, mobiliárom, šatňami, bezbariérovými vstupmi i osvetlením a zázemím.

„Dlhodobo sme sa snažili nájsť vhodnú lokalitu, kde by mohla komunita skejterov a hokejbalistov realizovať svoje aktivity. Som rád, že vďaka spolupráci s BBSK vzniknú tieto športoviská na mieste dvoch zo štyroch chátrajúcich ihrísk nachádzajúcich sa v areáli Obchodnej akadémie na Tajovského ulici. Vysúťaženého zhotoviteľa už máme, a po zvládnutí administratívnych úkonov súvisiacich so získaním mimorozpočtových zdrojov pristúpime k realizácii stavby. Som presvedčený, že už nám nič nebráni v tom, aby mohli hokejbalisti a skejteri po rokoch športovať na kvalitných plochách s potrebným vybavením a zázemím,“ informoval primátor Ján Nosko.

Odhadovaný rozpočet projektu sa pohybuje vo výške cca 742 000 eur. Samospráva získala z Fondu na podporu športu cca 520 000 eur. Investičný zámer počíta s 30-percentnou spoluúčasťou mesta, čo predstavuje približne 222 000 eur.