Zimné počasie v uplynulom mesiaci výrazne ovplyvnilo zemné práce pri výstavbe rýchlostnej cesty R1. Naopak, stavba mostov, kanalizácie a sietí spoločnosťou Granvia Construction pokračovala bez obmedzení. Vo februári pracovalo na celej stavbe v úseku od Nitry až po banskobystrický severný obchvat viac ako 1000 pracovníkov, vyše 200 dopravných prostriedkov a 170 stavebných strojov.

Teploty pod bodom mrazu a snehová pokrývka na niektorých úsekoch výrazne obmedzili rozsah zemných prác. Zemné práce pri budovaní odpočívadiel naopak pokračovali bez obmedzení vrátane budovania prípojok kanalizácie, vody, telefónnych sietí a prípojky vysokého napätia s kioskovou trafostanicou. Výstavba mostov pokračovala prácami v celom rozsahu činností od spodných stavieb a nosných konštrukcií až po dokončovacie práce. Ku koncu februára 2011 bolo na úseku Banská Bystrica – severný obchvat stavebne dokončených 149 a rozpracovaných ďalších 125 objektov.

Novinkami výstavby bude v Banskej Bystrici už v nasledujúcich týždňoch spustenie nového tunelu pod železničnou traťou v úseku medzi Starou nemocnicou a Aurisom, ktorý ústí do už vodičom známeho kruhového objazdu. Pôvodný tunel na Rudlovskej ceste bude následne uzatvorený. Spustenia po rekonštrukcii sa v najbližšom čase má dočkať aj cesta na Karlove.

Pripomeňme, že úseky PPP projektu R1 v úseku po Banskú Bystricu by sa mali dočakať predčasného užívania do konca septembra tohto roku. Severný obchvat nášho mesta následne v júli 2012.