Už začiatkom júna sa začnú v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici prvé búracie a následne i stavebné práce. O šesť rokov neskôr by mala v meste pod Urpínom vzniknúť moderná nemocnica.

Zástupcovia FNsP F. D. Roosevelta v pondelok, po zdĺhavom a viackrát predĺženom procese obstarávania, podpísali zmluvu so zhotoviteľom stavby novej nemocnice. Víťazom výberového konania sa stalo Združenie nemocnica BB na čele so spoločnosťou STRABAG PS a architektonickou kanceláriou SIEBERT+TALAŠ. Celková cena má dosiahnuť takmer 297,5 milióna eur bez DPH.

Zadávateľ vo výberovom obstarávaní pôvodne predpokladal kompletnú stavbu objektu, vrátane inžinierskych sietí v sume do 350-miliónov eur.

Pre tunajšiu nemocnicu sa tak končí viac než trojročné obdobie projektových príprav a nastáva realizačná fáza, ktorej náročnou súčasťou bude aj zaistenie nepretržitého pokračovania poskytovania zdravotnej starostlivosti počas výstavby nového objektu nemocnice.

Výstavba hrubej stavby nemocnice bude financovaná z prostriedkov Európskej únie – Plánu obnovy a odolnosti. Táto stavba je najväčším zdravotníckym projektom financovaným z Plánu obnovy a odolnosti a je jednou z najvýznamnejších investícií do zdravotníckej infraštruktúry na Slovensku.