Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici–Kráľovej, vás  pozýva na 11. ročník výstavy s názvom „ČO JE V NÁS XI.“

Osobitosť výstavy podčiarkuje práca ľudí na okraji spoločnosti, ktorí spoza múrov väzenia za pomoci organizátorov pomáhajú onkologickým pacientom a ich rodinám a búrajú tak bariéry predsudkov o hodnote a význame života odsúdených. Slávnostné otvorenie v poradí už 11. ročníka výstavy sa uskutoční tento štvrtok 19. februára o 15. hod., v reprezentatívnych priestoroch Thurzovho domu na Nám. SNP.

co je v nasXINávštevníci Stredoslovenského múzea môžu počas výstavy obdivovať zručnosť a šikovnosť odsúdených z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici-Kráľovej a Otvoreného oddelenia pri Liečebno-rehabilitačnom stredisku v Kováčovej (ďalej len „Ústav“). Personál Ústavu vytvára odsúdeným vhodné podmienky na zmysluplné trávenie času prostredníctvom širokej ponuky záujmových krúžkov s rôznym umeleckým zameraním. Výsledkom spoločného úsilia je napríklad aj galéria obrazov, rezbárskych, ale aj ďalších umeleckých prác, ktorých prezentáciu každé dva roky pripravuje Ústav spolu so Stredoslovenským múzeom. „Výstava zároveň odhaľuje pocity, nálady a v neposlednom rade aj potenciál zručností či talentu odsúdených, ktoré by sa bez možnosti druhej šance v Ústave na výkon trestu u týchto ľudí zrejme neprejavili,“ hovorí pedagogička Iveta Chmelíková.

Jedným  z takýchto umelcov je aj odsúdený Miroslav Reizer (61 rokov), ktorý strávil viac ako polovicu svojho života za bránami väznice. Aj napriek tomu, našiel zmysel života v umení, v ktorom sa stále zdokonaľuje. Umelecké diela, ktoré doteraz vytvoril, odrážajú skúsenosti, ale najmä realitu, s ktorou je ich autor dennodenne konfrontovaný. „Pri umeleckej tvorbe nachádzam uplatnenie pre svoju dušu a zároveň svojím umením sa snažím pôsobiť aj na svojich spoluväzňov“, dodáva Reizer, ktorý je autorom väčšiny vystavených diel.

Výstava je prehliadkou nielen výtvarných a rezbárskych prác, ale aj vyšívaných pozdravov, obrazov, sošiek, štrikovaných výrobkov a mnohých iných. Tento ročník je doplnený o výstavu fotografií a koláží pedagóga kpt. Mgr. Petra Trepáča, ktorý profesionálne pôsobí v Ústave v Kráľovej. Návštevníci sa tak môžu pozrieť na svet očami amatérskeho fotografa, ktorý okrem zaujímavých pohľadov na svet ponúka aj umelecky stvárnenú realitu, pričom sa nevyhýba ani kontroverzným témam ako sú sex či kriminalita. Väčšina vystavených fotografií bola už aj v minulosti verejne prezentovaná, publikovaná a na viacerých súťažiach ocenená.

Mottom výstavy je heslo : „Žiť sa oplatí“

Výstava okrem prezentácie umeleckých prác má zároveň aj benefičný rozmer. Návštevníci Thurzovho domu si môžu, tak ako po minulé roky, v čase trvania výstavy zakúpiť na predaj určené vystavené predmety.

Po každom ročníku putoval výťažok z predaja prezentovaných výrobkov do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a ani tento rok nie je výnimkou. Odsúdení aj touto formou za pomoci organizátorov výstavy “splácajú“ svoj dlh spoločnosti – v duchu hlavnej idey celého podujatia: „Žiť sa oplatí“, či už za múrmi väznice alebo za oknami nemocnice.