Už vo štvrtok 9. mája sa otvoria brány novej banskobystrickej výstavy stavebníctva BB BAU, ktorá sa uskutoční na tunajšom zimnom štadióne. Potrvá až do soboty 11. mája.

Bilboard_BbBau_510x240.inddOd štvrtku až do soboty sa výstavné priestory otvoria ráno o 9.30 h a otvorené budú do 18.00 h, v sobotu do 16.00 h. Vstupné pre verejnosť bude vo výške 1 euro, zľavnené vstupné v polovičnej výške a deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby vstupné neplatia. Na čo všetko sa môžu návštevníci tešiť a čo pre nich organizátori pripravili, aj mimo stavebných inšpirácií, nám v rozhovore priblížila marketingová manažérka výstavy Jana Lešková.

Výstavu pripravujete v ekonomicky zložitom období. Neobávate sa krízy?

Progresívne riešenia pre domy, byty, záhrady, odborné poradenstvo, možnosti financovania to všetko nájdu návštevníci výstavy BB BAU doslova pod jednou strechou. S požiadavkou vytvoriť v Banskej Bystrici priestor na prezentáciu stavebných firiem sa na nás začali obracať samotní vystavovatelia. V regióne stredného Slovenska je veľa výrobných a obchodných spoločností v oblasti stavebníctva, ktoré sa potrebujú prezentovať koncovému zákazníkovi aj na domácej pôde. Práve v čase krízy považujeme za potrebné podporiť našich dlhodobých partnerov s ktorými spolupracujeme a umožniť im predstavenie produktov, noviniek ale aj ponuku služieb v prijateľných cenách a tak napomôcť k oživeniu stavebnej výroby v našom regióne. V skladbe vystavovateľov  sú zastúpení nielen výrobcovia základných stavebných materiálov, okien, dverí, ale aj ponuka vykurovania, stavby rodinných domov progresívnymi technológiami a nové stavebné lokality a investičné príležitosti.  Prezentujúce firmy ponúkajú nielen výrobky, ale aj komplexné služby spojené s popredajným servisom a starostlivosťou o zákazníka.

BB BAU nazývate aj SMART výstavou? Čo znamená toto označenie?

V angličtine sa slovom smart označuj niečo malé a šikovné. Dnes žijeme v dobe, keď potrebujeme, aby veci okolo nás boli plne prispôsobené našim požiadavkám a potrebám, aby spoľahlivo fungovali a aby neboli finančne náročné. A presne to boli aj kritériá, podľa ktorých sme výstavu BB BAU tvorili. Navyše sme si dali záležať, aby sa výstava BB BAU nestala samoúčelným podujatím. Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí je nepochybne hlavým cieľom každej výstavy. Sprievodný program sme ale pripravili tak, aby sa z výstavy BB BAU stalo aj spoločensky zaujímavé stretnutie podnikateľov s obyvateľmi mesta, vytvorili sme priestor na na netradičnú prezentáciu predstaviteľov samosprávy, prizvali sme aj študentov.

Miestom konania bude banskobystrický zimný štadión. Prečo?

Keďže Banská Bystrica nemá výstavisko a ani žiadny multifunkčný priestor, ktorý by sa dal na tento účel využiť, vybrali sme ako najvhodnejšie miesto konania zimný štadión. V jednom priestore je možné využiť viac ako 1600 m2 hrubej výstavnej plochy. Je tam dobrý prístup z hlavnej dopravnej tepny, dostatok parkovacích plôch v okolí. Športová aréna prešla revitalizáciou pre dvoma rokmi. Zodpovedá súčasným platným bezpečnostným a hygienickým predpisom. Je tam kvalitná rovná podlahová plocha vhodná na realizáciu aj náročných výstavných expozícií. Zaujalo nás aj vhodné celkové osvetlenie, s možnosťou výberu rôznych stupňov intenzity, ktoré vyhovuje aj televíznym prenosom. Zimný štadión je určite momentálne najvhodnejším riešením.

Vo väčšine miest sa športové zariadenia využívajú na usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí rôzneho zamerania.

Sprievodným podujatím výstavy je STAVPARÁDA – zábavno-súťažná show. Na čo sa môžu návštevníci tešiť?

Výstava s podtitulom DÝCHAŤ, ŽIŤ A STAVAŤ ponúkne priestor nielen na prezentáciu noviniek v oblasti stavebníctva. V čase krízy je dôležité prejaviť odvahu, urobiť dôležitý krok a aktívne sa prezentovať, odlíšiť sa, zviditeľniť. K výstave patria obchodné stretnutia, ale aj nezabudnuteľné dojmy a zážitky. Preto sme sa na zástupcov obchodných firiem, spoločensky užitočných organizácií a združení obrátili s výzvou na aktívnu účasť v originálnom, netradičnom sprievodnom programe, ktorý sa uskutoční pod názvom STAVPARÁDA.

Veď ani stavba rodinného hniezda nie je len o práci, ale aj o radosti, hravosti a zábave. Priaznivci nových a neobvyklých vecí dostali možnosť zapojiť svoj pracovný tím do súťažnej show. Veríme, že výsledkom bude uvoľňujúci, radostný pocit a určite aj uznanie a obdiv publika. STAVPARÁDA sa začne v sobotu od 10.00. Spoločne sa nám podarí naplniť pekný cieľ a dúfame, že vytvoríme užitočné a spoločensky atraktívne podujatie.

Bilboard_BbBau_510x240.indd