Od oslobodenia Banskej Bystrice vojskami sovietskej a rumunskej armády čoskoro uplynie už 75 rokov. Výnimočné výročie, ale aj nevyhnutnú  pripomienku tragédií druhej svetovej vojny, zachytáva výstava v priestoroch historickej Radnice.

V tomto roku si pripomíname 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a 25. marca 2020 uplynie 75 rokov od oslobodenia Banskej Bystrice. Významné dopravné, strategické a povstalecké centrum oslobodili vojská sovietskej 40. armády generálporučíka Filipa Fedosjeviča Žmačenka, ktorej bola operačne podriadená rumunská 4. armáda.

Spomienky na marec 1945

V sobotu 24. marca 1945 vypukli ťažké boje o Radvaň nad Hronom a prístupové cesty do Banskej Bystrice. Na úsvite 25. marca, na Kvetnú nedeľu, zaútočili sovietske a rumunské jednotky súčasne z troch smerov, od Brezna, Zvolena a Mičinej. Sovietske a rumunské jednotky sa prebojovali až na Dolnú ulicu a v poobedňajších hodinách z mesta ustúpili posledné zvyšky nemeckej a maďarskej armády. Dvanástimi salvami zo 124 diel vzdali 26. marca v Moskve hold vojakom 40. sovietskej a 4. rumunskej armády 2. ukrajinského frontu. Vo večerných hodinách pochovali padlých vojakov okolo fontány na banskobystrickom námestí. Na mieste, kde boli pôvodne pochovaní, stojí od roku 1945 pomník.

Výstava Oslobodenie Banskej Bystrice

Dobovými uniformami a výzbrojou vojenských jednotiek, ktoré sa zúčastnili oslobodzovacích bojov, výstava Oslobodenie Banskej Bystrice nainštalovaná v priestoroch Radnice pripomína časy z marca roku 1945.

„Verím, že spôsob inštalácie výstavy a jej obsah osloví všetkých jej návštevníkov,“ uviedla kurátorka výstavy Vladimíra Luptáková.

Aj v historickej budove Mestského, dnes Stredoslovenského múzea, v Matejovom dome, sa z obáv pred jeho zamínovaním uskutočnila kontrola ženijnými jednotkami. Práve tu kustód Karol Ivan Kiszely vďaka svojej odbornosti a obetavosti zachránil nielen cenné zbierky múzea, ale aj sedem škatúľ  archívnych materiálov Slovenského národného múzea v Martine, ktoré sem boli prevezené, vrátane tajného archívu Vavra Šrobára.

„Stredoslovenské múzeum v prvom rade prezentuje našu minulosť pre zachovávanie historickej pamäte obyvateľstva, a preto poskytuje verejnosti nielen svoje stále expozície, ale pripravuje každoročne aj mnohé zaujímavé výstavy, prezentačné a vzdelávacie aktivity. Niektoré z nich aj mimo svojich tradičných priestorov. Teším sa, že sa nám v spolupráci niekoľkých inštitúcií sídliacich na území nášho mesta podarila zaujímavá a informačne hodnotná výstava. S vďakou, ktorú má aj naša generácia za oslobodenie Banskej Bystrice, mier a  koniec dlhej a hroznej druhej svetovej vojny, si aj takto plníme naše poslanie. Verím, že výstava osloví veľký počet návštevníkov,“ dodal riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Do konca marca

Výstavu Oslobodenie Banskej Bystrice, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v spolupráci so Štátnym archívom v Banskej Bystrici, Múzeom SNP, Vojenským historickým ústavom Bratislava a Klubom vojenskej histórie Golian, si v priestoroch Radnice môžete pozrieť do 27. marca.

V prípade záujmu je možné dohodnúť si komentované prehliadky výstavy pre skupiny nad 10 osôb, mailom na adrese td@ssmuzeum.sk alebo telefonicky na čísle +421 484 125 897.