Stredoslovenské múzeum vo štvrtok slávnostnou vernisážou otvorilo a verejnosti sprístupnilo dve preplnené miestnosti predstavujúce výstavu s názvom „Generál a jeho hviezdy.“

Stefanik_19Dlho plánovaná výstava obsahuje dvanásť informačných panelov, ktoré opisujú životnú cestu M. R. Štefánika. Začína jednoducho od jeho narodenia v malej dedinke Košariská (okres Myjava) až postupne obsahuje celkový vývoj jeho života. Opisuje ako sa stal astronómom, neskôr diplomatom, vojakom, cestovateľom, veliteľom vojenských zoskupení a zároveň generálom francúzskej armády. Súčasťou výstavy je aj množstvo jeho súkromných fotografií, dobových dokumentov, časopisov, kníh, mincí i odznakov, súsoší, ale aj rôznych iných artefaktov, akým je napríklad jeho vlastný vojenský kufor, s ktorým cestoval. Bol veľkým milovníkom čaju, v čom spočíva aj zaujímavosť, že vo svojom kufri po cestách nosil aj pravý čínsky porcelán.

Symbolický názov výstavy „Generál a jeho hviezdy“ nie je len o astronómií, ale je to výstava prezentujúca hviezdy ako symbol všetkých jeho činov, ktorými sa zaslúžil aj o vznik Československej republiky, o rozvoj vedy v celosvetovom meradle, ako aj mnohých iných skutočností. M. R. Štefánik žil rýchlo, vzplanul ako jasná hviezda.

„Cesty, na ktorých vznikol priesečník života M. R. Štefánika, to sú cesty hlavne Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, spoločnosti M. R. Štefánika, ktorá má v Banskej Bystrici významné zastúpenie a nesie oporu Matice Slovenskej v Banskej Bystrici. Práve na pôde miestneho odboru Matice Slovenskej v Banskej Bystrici vznikol nápad pripraviť túto výstavu“, spomenul v úvodnom slove k vernisáži Marcel Pecník zo Stredoslovenského múzea.

Vernisáže sa zúčastnil aj Klub M. R. Štefánika z Partizánskeho, ktorý vedie Juraj Hladký. Obyvatelia Sásovej a Rudlovej si pred výstavou uctili pamiatku M. R. Štefánika položením vencov na jeho pamätníky v Sásovej a v Rudlovej. Súčasťou výstavy je aj busta M. R. Štefánika od sochára L. Majerského, ktorej múzeum vďaka pani Roháčovej poskytlo dôstojné miesto. Pani Roháčová bustu uchránila pred zničením, tak, že ju dlhé roky ukrývala v základnej škole na Ďumbierskej ulici.

Pred spomínanou bustou všestrannej, veľmi významnej osobnosti M. R. Štefánika stojí v múzeu váza plná žltých ruží. Aj týmto gestom si organizátori výstavy uctili budúcoročné výročie jeho narodenia a úmrtia. Žlté ruže patrili k jeho obľúbeným kvetom. Slávnostná vernisáž bola ukončená ľudovou piesňou „Keby som bol vtáčkom“ v podaní Petra Čierneho, ktorá bola údajne tiež jeho obľúbenou piesňou. Výstava v Thurzovom dome  potrvá do 28. júna.