Už od jesene 2012 bola jedna trieda francúzsko-slovenskej bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského zapojená do projektu Comenius s názvom „Po stopách Roberta Desnosa“.

6.presentationCieľom tohto projektu bolo dozvedieť sa čo najviac o živote a diele francúzskeho básnika Roberta Desnosa. Projekt taktiež dával žiakom možnosť zlepšiť sa vo francúzštine. Do partnerstva boli okrem nášho gymnázia zapojené aj dve zahraničné školy, a to Slovanské Gymnázium v Olomouci a francúzske Collège Guillaume Cale z Nanteuil le Haudouin.

Štvrtého júna 2014 mali študenti príležitosť prezentovať dva z troch výsledných produktov celého projektu. Na našej škole sme pripravili výstavu a zorganizovali vernisáž, na ktorú boli pozvaní aj predstavitelia mestskej samosprávy. Pozvanie prijali pani Katarína Čižmárová, zástupkyňa primátora mesta Banská Bystrica, pán Tomáš Márton, riaditeľ Alliance Française a pani Jana Odrobiňáková z Múzea SNP.

Na výstave pracovali žiaci všetkých troch vyššie spomenutých škôl. Jej úlohou je priblížiť návštevníkom osobnosť Roberta Desnosa, ale aj ukázať ako prebiehal celý dvojročný projekt. Výstava zahŕňa aj niekoľko prác žiakov 2.L triedy, ako sú napríklad ilustrácie k Desnosovým básňam. Túto výstavu by sme radi preniesli aj na iné slovenské školy, aby sa aj ostatné deti oboznámili s osudom tohto surrealistického básnika a tiež s celým projektom Comenius. Druhým produktom projektu je 45 minútový dokumentárny film o Robertovi Desnosovi a jeho utrpení počas druhej svetovej vojny. Ďalším produktom bude brožúra.