Slovensko má jednu z najvyšších chorobností na hepatitídu (žltačku) typu A v Európe. Pritom sa voči nemu môžeme chrániť hlavne dodržiavaním zásad hygieny, umývaním rúk pred jedlom, líčením či každou činnosťou, kde si rukami siahame na tvár v blízkosti úst. Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až zániku buniek pečene. „Hepatitídy, hlavne typu A, ale aj B a C sú choroby, kde človek môže veľmi aktívne prispieť k prevencii a chrániť sa pred vznikom tejto choroby. Pred dvomi typmi (A a B) sa môžeme chrániť očkovaním a proti všetkým typom zdravým spôsobom života, bezpečným životným štýlom a dodržiavaním zásad hygieny“, zdôrazňuje vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Mária Avdičová.

Avšak v ostatných 2 rokoch stúpol počet ochorení až dvojnásobne oproti 5-ročnému priemeru a z hľadiska Banskobystrického kraja je situácia nepriaznivá. Tento región sa dostal v rámci Slovenska na druhé miesto v SR. Vyskytli sa tu menšie i väčšie epidémie žltačky typu A a chorobnosť dosiahla 74 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja.Proti tomuto typu ochorenia je možné očkovanie, ale zatiaľ  nebolo zaradené do národného  celoplošného imunizačného programu, keďže sa proti tejto chorobe dá bojovať aj inými spôsobmi – budovaním vodovodov, kanalizačného systému, aj  osobnou hygienou.“, uvádza MUDr. Avdičová.

Vírus žltačky
Vírus žltačky

Druhá skupina hepatitíd je odlišná klinicky a prenášajú sa hlavne krvou, pohlavnou cestou, nesterilnými injekčnými striekačkami či opakovane použitými striekačkami u narkomanov. Jedna z nich- žltačka typu B je preventabilná očkovaním. Hepatitída typu B prebieha pod ťažkým klinickým obrazom, často prechádza do chronickej podoby a vytvára prostredia pre rozvoj onkologického ochorenia pečene. Pre tieto závažné fakty bola hepatitída typu B zaradená medzi ochorenia, proti ktorým sa predchádza očkovaním a celoplošne sa očkuje v rámci národného imunizačného programu. „Od začatia očkovania výrazne poklesla chorobnosť na toto ochorenie. Dosiahli sme, že deti a adolescenti do 18  rokov sú už zaočkovaní a to malo dopad aj na vlaňajší výskyt, kedy sme do 15 rokov nezaznamenali žiadne ochorenie. … Zdravotníci boli prví, ktorí boli zaočkovaní a v súčasnosti je prakticky výskyt u očkovaných zdravotníkov úplne zriedkavý “, argumentuje MUDr. Avdičová.

Ďalšou závažnou chorobou je hepatitída typu C, ktorá má podobný mechanizmus prenosu ako typ B, je však ešte nebezpečnejšia. Akútna časť ochorenia sa často prehliadne, pretože prebehne v podobe chrípky a často sa ani nezistí, že pacient mal akútnu formu C hepatitídy. Zistí sa už len chronická forma, kedy je už poškodená pečeň. „Nevýhodou je, že sa nepodarilo vyvinúť očkovaciu látku, tu ostáva všetko len v rukách samotných ľudí, či budú dostatočne ostražití – mať chránený sex, jedného partnera, či sa vyvarujú používania drog podávaných injekčnou formou, tetovaniu či piercingu v necertifikovaných štúdiách,…“, uvádza MUDr. Avdičová.