Kým uplynulý týždeň analýza hlásení detských aj praktických lekárov v Banskobystrickom kraji ukázala vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) ako aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO), v 42. kalendárnom týždni je trend opačný. Výskyt ARO je nižší o 37 percent a výskyt CHPO sa v medzitýždňovom porovnaní znížil až o 83 percent.

V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt týchto typov ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja nižší v prípade ARO  37 percent a CHPO o 42 percent. V porovnaní so 41. kalendárnym týždňom sa udržal na rovnakej úrovni počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (24 prípadov), zápalmi stredného ucha (7 a nevyskytol sa ani jeden prípad zápalu pľúc).

Najviac komplikácií sa vyskytlo vo vekovej skupine detí základných škôl, najmenej  medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov. Za kolísavým vývojom chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, ako aj chrípky a jej podobných ochorení je viacero faktorov – od počtu hlásiacich lekárov až po počasie. Podstatné však je, že za týmto aktuálnym výskytom sú ešte stále také typy vírusov, ktoré nespôsobujú ťažký priebeh ochorení.

V 42. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 58 percent lekárov pre deti a dorast a 48 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 2626 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 790 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 47 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 14 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Zvolen, Rimavská Sobota, Revúca, Žiar nad Hronom a Žarnovica. Na chrípku a jej podobné ochorenia je najvyšší počet pacientov v okrese Poltár. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu seniorov a ekonomicky aktívneho obyvateľstva od 20 do 59 rokov.

V 42. kalendárnom týždni bolo za okres Banská Bystrica vykázaných 116, za okres Brezno 32 ochorení na COVID-19 spôsobených koronavírusom.

V súvislosti s vývojom chorobnosti odborníci upozorňujú, že sa blíži ideálny čas na zaočkovanie, ktorý začal v prvých októbrových dňoch a trvá minimálne do konca novembra. Svojho praktického lekára by mali už navštíviť hlavne rizikové skupiny obyvateľstva – pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami, diabetici, onkologickí pacienti a ľudia s chronickými pľúcnymi chorobami, či tehotné ženy. Epidemiológovia však zdôrazňujú, že v čase pandémie nového koronavírusu by sa malo dať zaočkovať čo najviac aj zdravých ľudí.