Aj keď epidemiológovia už neočakávali vzostup chorobnosti na chrípkové ochorenia, predsa bol tento týždeň v Banskobystrickom kraji v znamení jej zvýšeného nárastu. Oproti 28. kalendárnemu týždňu síce mierne klesol výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) však vzrástol takmer o 53 percent percent.

vreckovka, nádcha, chrípka, alergiaLekári v tomto regióne však neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Na etiológii (pôvode) ochorení sa totiž podieľajú hlavne adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Napriek tomu sa v porovnaní s 28. kalendárnym týždňom sa zvýšil aj počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení na 4,9 percentá. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (21 prípadov), zápalmi stredného ucha (29) a v 14 prípadoch zápalmi pľúc.

V 29. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení len 34 percent lekárov pre deti a dorast a 41 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 1313 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 515 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 58 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 33 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okresoch Lučenec, Veľký Krtíš a Žarnovica. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Revúca a Banská Bystrica. Z hľadiska veku je aktuálne najviac chorých na ARO vo vekovej skupine adolescentov , nasledujú najmenšie deti od 0 do 5 rokov a prázdninujúce deti základných škôl.

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky.