Stredoslovenská galéria pripravila počas tohto týždňa zaujímavé podujatia pre deti aj dospelých. Pozýva svojich návštevníkov na cestu benátskymi kanálmi a tiež na prednášku Vily v premenách času.

Dominik a Benátky

Spolu v galérii je program zážitkových tvorivých dielní k aktuálnym výstavám Stredoslovenskej galérie (SSG), ktorý ponúka deťom a ich rodičom alebo starým rodičom možnosť kvalitného trávenia spoločného voľného času. Koná sa raz mesačne v priestoroch historických budov galérie.

Májové tvorivé dielne sa budú niesť v znamení výletu s Dominikom do Benátok. Objavíte, preskúmate a zažijete na ňom prostredie a život v meste na vode. Vyskúšate si rozmanité tvorivé hry ale aj fyzikálne experimenty. Vyrobíte si gondoly a vydáme sa na cestu benátskymi kanálmi. Magická atmosféra Benátok dodnes inšpiruje a inšpirovala nejedného umelca, ako aj maliara Dominika Skuteckého, ktorý tam žil a tvoril…

Workshop Spolu v galérii – Dominik a Benátky sa uskutoční v stredu 18. mája od 16:00 do 17:30 h vo Vile Dominika Skuteckého (Horná 55). Podujatie je vhodné pre deti od 5 rokov a dospelých.  Vstupné 1 euro / osoba. Kontakt a nahlasovanie: edukacne@sgb.email, 048 470 16 24, 0917 294 527.

Vily v premenách času

Zuzana Grúňová zo Žilinskej univerzity sa v prednáške Vily v premenách času zameria na možné definície pojmu „vila“ a na jej rôznorodé podoby v histórii. Uvedie príklady, od obdobia historizmu, cez art deco/secesiu až po 20. storočie, na viacerých známych vilách na území Slovenska. Účastníci prednášky sa tiež dozvedia, ako vily tvoria urbánne prostredie mesta, ako sa v rôznych premenách sídiel mení ich okolie aj ich náplň – v pozitívnom i negatívnom zmysle.

Prednáška Vily v premenách času sa uskutoční vo štvrtok 19. mája o 17:00 h vo Vile Dominka Skuteckého. Vstupné 2 eurá, študenti a učitelia umeleckých škôl majú vstup voľný.

Viac informácií o podujatí nájdete na tomto odkaze.