Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB v gescii MŠVVaŠ už po druhý krát cestovalo v máji do slovenských škôl v severných oblastiach Rumunska.

pred slovenským domom v skanzene sa deti zahraliEkonomické podmienky v severných oblastiach Rumunska viacerým deťom neumožňujú pricestovať na vzdelávacie pobyty, ktoré MC UMB organizuje na Slovensku. Príprava výjazdovej školy je o to zložitejšia, pretože už vopred sa musia odhadnúť aj tie najnepredvídateľnejšie okolnosti. V slovenskej základnej škole v Gemelčičke pedagógovia UMB v máji 2016 učili 43 žiakov od predškolského veku po 5.ročník základnej školy. Predmety boli zamerané na poznávanie Slovenska, jeho prírody prostredníctvom modelu našej krajiny, jeho reálií, aj tradícií prostredníctvom najrôznejších workshopov.

Gemelčička je malý slovenský svet v severnom Rumunsku. Osada s osídlením roztrúseným po okolitých kopčekoch, na ktorých súkromne hospodária práve Slováci. Deti do školy prichádzajú aj zo vzdialenosti 10 – 15 km. Asfaltovú cestu im vybudovali len vlani, mikrobus vozí deti od januára 2016, a tak deti už nekráčajú pešo do školy celých 10 – 15 km, ale len približne 5 km, kým prídu z domu ku asfaltke. Rodičia vedia, že ich staršie deti sa určite veľmi starostlivo postarajú o tie mladšie, veď ich majú doma aj päť či šesť.

deti si zdobili krasliceV Gemelčičke síce deti majú nižšiu vzdelanostnú úroveň, ako je tomu u ich rovesníkov na Slovensku, no na druhej starne zasa tieto deti predčia naše slovenské v záujme o vzdelávanie a empatiu. Zvlášť boli deti v Gemelčičke nadšené formami a metódami, ktoré k nim učitelia zo Slovenska priniesli v odbornej garancii doktorandky Radky Cachovanovej. Alternatívne a interaktívne formy zaujali deti, ale aj pedagógov, ktorí si veľmi pochvaľovali, ako deti vnímajú počas vyučovania a ako veľa sa týmto spôsobom naučia. Organizačne Výjazdovú školu v prírode zabezpečovala Zuzana Drugová z MC UMB.