Sviatočná vianočná atmosféra, ktorou Banskobystričania žili od 24. novembra sa v týchto dňoch pomaly končí. V centre mesta sa začína s demontážou nielen vianočnej výzdoby, ale aj hlavného symbolu Vianoc – vianočného stromčeka.

nemasetie_snpKmene šestnásťmetrového smreka strieborného a stromčekov zdobiacich jednotlivé mestské časti poslúžia po spracovaní na obnovu mobiliáru alebo detských ihrísk v meste. Hrubé konáre sa spracujú na mulč a v budúcnosti budú použité pri záhradníckych úpravách.

„Vianočné stromčeky, ktoré Banskobystričania vyhodia k stojiskám kontajnerov, budú v januári odvážané jedenkrát do týždňa, vo februári podľa potreby. Tieto poslúžia na výrobu tepla,“ vysvetľuje Peter Suchý z Oddelenia odpadového hospodárstva Mestského úradu v Banskej Bystrici.