Active Planet outdoor centrum spolu s  Europa Business Center a Europa Shopping Center organizujú 1. kolo slovenského pohára behu do schodov. Podujatie sa uskutoční v Europa Business Centre v sobotu 11. apríla.

tower europaPretekári budú musieť zdolať 120 metrov dlhú trať, ktorá má prevýšenie 85 metrov. Súťažiť sa bude v troch rôznych kategóriách. Kategória Seriózne preteky  sa budú týkať juniorov a junioriek, ktorí boli narodení v rokoch 1996 až 2000, ďalej mužov a žien, narodených v rokoch 1966-1995 a seniorov a senioriek narodených do roku 1965. Ďalšími dvomi kategóriami budú Karneval a Rodičia s deťmi.

Registrácia pretekárov je možná na oficiálnej stránke Active Planet, v predajni Active Planet outdoor centrum, ČSA 23, alebo v deň podujatia do 10.30 hod. Účastnícky limit je však 250 pretekárov. Štartovné na tieto preteky sa pohybuje od 5 do 10€, na mieste to je 12€. V kategóriách Karneval a rodičia s deťmi je štartovné 5€.

Najlepší pretekári v každej kategórii  získajú vecné ceny, ostatní účastníci získajú upomienkový predmet od ESC, tričko Slovenskej asociácie towerruningu, nápoj Fresh a účastnícky diplom.

Vyhodnotenie pretekov sa začne o 13. hod vystúpením folklórneho súboru Matičiarik a bude o 14. hod pokračovať oficiálnym vyhodnotením súťažiacich pred budovou ESC.