V celom okrese Banská Bystrica prišlo voliť 50 555 z 91 492 oprávnených voličov, čo predstavovalo nadpriemernú volebnú účasť 55,25%. Najvyššiu spomedzi okresov kraja.

Výsledky v rámci okresu na prvých priečkach kopírovali celoslovenské výsledky. Oproti celoslovenskému priemeru tu však získala výrazne viac percent hlasov víťazka volieb – Zuzana Čaputová. V okrese získala 47,05% všetkých platných hlasov. Vysoký zisk, až 49,43% hlasov mala aj v samotnej Banskej Bystrici. Víťazkou sa však stala vo väčšine obcí.

Aj keď v priemere za celý okres bolo poradie na prvých miestach rovnaké, v jednotlivých obciach došlo aj ku výraznejším rozdielom oproti celospoločenskej podpore jednotlivých kandidátov.

V 35 obciach a meste Banská Bystrica zvíťazila Zuzana Čaputová. Najsilnejšiu podporu mala na Donovaloch (60%), kde však volili aj cezpoľní. Nadpriemerný zisk však dosiahla aj na Starých Horách (52,25%) či Hornej Mičinej (51,5%).

V šiestich zo 41 obcí okresu dokázal zvíťaziť kandidát podporovaný vládnou stranou SMER-SD a napokon druhý postupujúci kandidát Maroš Šefčovič (Čerín, Dúbravica, Motyčky, Oravce, Pohronský Bukovec a Povrazník). Najvyššiu podporu získal v Povrazníku, kde  ho volilo 37,03% voličov.

Na rozdiel od celoslovenských výsledkov, v mnohých obciach okresu skončil na treťom a viackrát i na druhom mieste Marian Kotleba. Zaujímavé boli výsledky v malej obci Pohronský Bukovec. Tam skončila víťazka prvého kola Zuzana Čaputová až tretia, keď pred ňou skončili Maroš Šefčovič aj Štefan Harabin. Tretia skončila aj v obci Povrazník, kde ju predbehli Šefčovič a Kotleba.

Najvyššiu účasť v rámci okresu mala obec Donovaly, kde sa však pod 83,14% účasť podpísal najmä veľký počet voličov s voličskými preukazmi, ktorí doplnili domácich obyvateľov v zoznamoch voličov. Vysokú účasť však mali aj v obci Kordíky (75%) či v Tureckej (72,1%).

Naopak najnižšiu účasť voličov zaznamenali v Môlči, kde prišlo k volebným urnám len 37,69% oprávnených voličov. Podpriemerná bola aj voličská účasť v obci Hrochoť (40,73%) či v Harmanci (43,26%).

Výsledky I. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 v okrese Banská Bystrica

Badín

Volebná účasť: 58,83%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 446 47,04
Maroš Šefčovič 150 15,82
Štefan Harabin 135 14,24
Marian Kotleba 86 9,07
František Mikloško 43 4,53
Eduard Chmelár 36 3,79
Milan Krajniak 17 1,79
Béla Bugár 16 1,68
Róbert Švec 5 0,52
Martin Daňo 4 0,42
Bohumila Tauchmannová 3 0,31
Juraj Zábojník 3 0,31
Robert Mistrík* 2 0,21
Ivan Zuzula 2 0,21
József Menyhárt* 0 0,00

Baláže

Volebná účasť: 63,97%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 50 42,37
Maroš Šefčovič 35 29,66
Štefan Harabin 14 11,86
Marian Kotleba 11 9,32
Martin Daňo 3 2,54
Eduard Chmelár 3 2,54
Milan Krajniak 2 1,69
Béla Bugár 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
František Mikloško 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Banská Bystrica

Volebná účasť: 54,80%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 17 323 49,43
Maroš Šefčovič 6 883 19,64
Štefan Harabin 4 136 11,80
Marian Kotleba 2 834 8,08
František Mikloško 1 394 3,97
Eduard Chmelár 1 062 3,03
Milan Krajniak 635 1,81
Béla Bugár 311 0,88
Martin Daňo 174 0,49
Róbert Švec 82 0,23
Robert Mistrík* 57 0,16
Ivan Zuzula 58 0,16
Bohumila Tauchmannová 46 0,13
Juraj Zábojník 46 0,13
József Menyhárt* 3 0,00

Voľby v Banskej Bystrici: Čaputovú volila takmer polovica voličov v meste

Brusno

Volebná účasť: 55,61%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 325 32,24
Maroš Šefčovič 245 24,30
Marian Kotleba 164 16,26
Štefan Harabin 132 13,09
František Mikloško 45 4,46
Milan Krajniak 30 2,97
Eduard Chmelár 29 2,87
Béla Bugár 11 1,09
Juraj Zábojník 10 0,99
Robert Mistrík* 8 0,79
Róbert Švec 4 0,39
Martin Daňo 3 0,29
Ivan Zuzula 2 0,19
József Menyhárt* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00

Čerín

Volebná účasť: 63,29%

Meno kandidáta Hlasy %
Maroš Šefčovič 79 33,19
Zuzana Čaputová 70 29,41
Marian Kotleba 44 18,48
Štefan Harabin 32 13,44
Milan Krajniak 5 2,10
Eduard Chmelár 3 1,26
František Mikloško 2 0,84
Béla Bugár 1 0,42
Juraj Zábojník 1 0,42
Ivan Zuzula 1 0,42
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00

Dolná Mičiná

Volebná účasť: 53,01%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 84 47,72
Maroš Šefčovič 36 20,45
Marian Kotleba 20 11,36
Štefan Harabin 18 10,22
Eduard Chmelár 8 4,54
František Mikloško 6 3,40
Béla Bugár 1 0,56
Milan Krajniak 1 0,56
Robert Mistrík* 1 0,56
Róbert Švec 1 0,56
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Dolný Harmanec

Volebná účasť: 56,94%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 40 33,05
Marian Kotleba 29 23,96
Štefan Harabin 21 17,35
Maroš Šefčovič 21 17,35
František Mikloško 6 4,95
Béla Bugár 2 1,65
Milan Krajniak 1 0,82
Robert Mistrík* 1 0,82
Martin Daňo 0 0,00
Eduard Chmelár 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Donovaly

Volebná účasť: 83,14%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 219 60,00
František Mikloško 55 15,06
Maroš Šefčovič 34 9,31
Štefan Harabin 26 7,12
Marian Kotleba 16 4,38
Milan Krajniak 9 2,46
Eduard Chmelár 5 1,36
Béla Bugár 1 0,27
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Dúbravica

Volebná účasť: 47,40%

Meno kandidáta Hlasy %
Maroš Šefčovič 58 37,41
Zuzana Čaputová 45 29,03
Marian Kotleba 21 13,54
Štefan Harabin 17 10,96
Béla Bugár 4 2,58
Eduard Chmelár 3 1,93
Milan Krajniak 2 1,29
František Mikloško 2 1,29
Juraj Zábojník 2 1,29
Róbert Švec 1 0,64
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Harmanec

Volebná účasť: 43,26%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 108 34,50
Maroš Šefčovič 67 21,40
Marian Kotleba 55 17,57
Štefan Harabin 46 14,69
Milan Krajniak 14 4,47
Béla Bugár 7 2,23
František Mikloško 7 2,23
Eduard Chmelár 6 1,91
Martin Daňo 2 0,63
Bohumila Tauchmannová 1 0,31
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Hiadeľ

Volebná účasť: 48,32%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 60 29,85
Marian Kotleba 44 21,89
Maroš Šefčovič 44 21,89
Štefan Harabin 33 16,41
Eduard Chmelár 9 4,47
Milan Krajniak 4 1,99
František Mikloško 4 1,99
Béla Bugár 2 0,99
Róbert Švec 1 0,49
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Horná Mičiná

Volebná účasť: 65,74%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 171 51,50
Maroš Šefčovič 75 22,59
Štefan Harabin 33 9,93
Marian Kotleba 27 8,13
Milan Krajniak 9 2,71
František Mikloško 7 2,10
Eduard Chmelár 6 1,80
Martin Daňo 1 0,30
Robert Mistrík* 1 0,30
Róbert Švec 1 0,30
Juraj Zábojník 1 0,30
Béla Bugár 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Horné Pršany

Volebná účasť: 55,89%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 76 41,30
Maroš Šefčovič 43 23,36
Štefan Harabin 32 17,39
Marian Kotleba 15 8,15
Eduard Chmelár 5 2,71
Milan Krajniak 5 2,71
Bohumila Tauchmannová 3 1,63
Béla Bugár 2 1,08
František Mikloško 2 1,08
Juraj Zábojník 1 0,54
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Hrochoť

Volebná účasť: 40,73%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 170 36,01
Maroš Šefčovič 122 25,84
Štefan Harabin 85 18,00
Marian Kotleba 61 12,92
Milan Krajniak 13 2,75
František Mikloško 8 1,69
Béla Bugár 5 1,05
Eduard Chmelár 5 1,05
Martin Daňo 1 0,21
Róbert Švec 1 0,21
Juraj Zábojník 1 0,21
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Hronsek

Volebná účasť: 60,29%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 121 37,69
Maroš Šefčovič 78 24,29
Štefan Harabin 51 15,88
Marian Kotleba 26 8,09
Eduard Chmelár 13 4,04
Milan Krajniak 13 4,04
Béla Bugár 7 2,18
František Mikloško 7 2,18
Bohumila Tauchmannová 2 0,62
Martin Daňo 1 0,31
József Menyhárt* 1 0,31
Ivan Zuzula 1 0,31
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00

Kordíky

Volebná účasť: 75,00%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 132 49,62
Maroš Šefčovič 47 17,66
Marian Kotleba 39 14,66
Štefan Harabin 26 9,77
František Mikloško 8 3,00
Eduard Chmelár 5 1,87
Milan Krajniak 5 1,87
Béla Bugár 1 0,37
Martin Daňo 1 0,37
Robert Mistrík* 1 0,37
Róbert Švec 1 0,37
József Menyhárt* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Králiky

Volebná účasť: 64,07%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 168 46,79
Maroš Šefčovič 80 22,28
Marian Kotleba 41 11,42
Štefan Harabin 31 8,63
František Mikloško 10 2,78
Eduard Chmelár 6 1,67
Milan Krajniak 6 1,67
Martin Daňo 5 1,39
Róbert Švec 5 1,39
Béla Bugár 3 0,83
Bohumila Tauchmannová 2 0,55
Juraj Zábojník 1 0,27
Ivan Zuzula 1 0,27
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00

Kynceľová

Volebná účasť: 63,69%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 77 36,32
Maroš Šefčovič 46 21,69
Štefan Harabin 35 16,50
Marian Kotleba 24 11,32
Eduard Chmelár 9 4,24
Milan Krajniak 7 3,30
František Mikloško 7 3,30
Béla Bugár 6 2,83
Martin Daňo 1 0,47
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Ľubietová

Volebná účasť: 57,78%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 230 41,97
Maroš Šefčovič 102 18,61
Marian Kotleba 83 15,14
Štefan Harabin 68 12,40
Eduard Chmelár 20 3,64
Milan Krajniak 17 3,10
Bohumila Tauchmannová 8 1,45
Béla Bugár 7 1,27
František Mikloško 7 1,27
Martin Daňo 2 0,36
József Menyhárt* 1 0,18
Robert Mistrík* 1 0,18
Róbert Švec 1 0,18
Ivan Zuzula 1 0,18
Juraj Zábojník 0 0,00

Lučatín

Volebná účasť: 55,08%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 129 42,01
Maroš Šefčovič 67 21,82
Štefan Harabin 38 12,37
Marian Kotleba 36 11,72
František Mikloško 15 4,88
Martin Daňo 5 1,62
Eduard Chmelár 5 1,62
Béla Bugár 3 0,97
Ivan Zuzula 3 0,97
Milan Krajniak 2 0,65
Róbert Švec 2 0,65
Bohumila Tauchmannová 1 0,32
Juraj Zábojník 1 0,32
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00

Malachov

Volebná účasť: 58,89%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 259 47,52
Maroš Šefčovič 110 20,18
Štefan Harabin 65 11,92
Marian Kotleba 62 11,37
Eduard Chmelár 16 2,93
František Mikloško 14 2,56
Milan Krajniak 6 1,10
Béla Bugár 3 0,55
Martin Daňo 3 0,55
Robert Mistrík* 2 0,36
József Menyhárt* 1 0,18
Róbert Švec 1 0,18
Bohumila Tauchmannová 1 0,18
Juraj Zábojník 1 0,18
Ivan Zuzula 1 0,18

Medzibrod

Volebná účasť: 56,53%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 264 40,86
Maroš Šefčovič 145 22,44
Marian Kotleba 84 13,00
Štefan Harabin 69 10,68
František Mikloško 27 4,17
Eduard Chmelár 14 2,16
Milan Krajniak 14 2,16
Martin Daňo 7 1,08
Béla Bugár 6 0,92
Róbert Švec 5 0,77
Robert Mistrík* 4 0,61
Juraj Zábojník 3 0,46
Bohumila Tauchmannová 2 0,30
Ivan Zuzula 2 0,30
József Menyhárt* 0 0,00

Môlča

Volebná účasť: 37,69%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 52 44,82
Maroš Šefčovič 18 15,51
Štefan Harabin 15 12,93
Marian Kotleba 14 12,06
Eduard Chmelár 7 6,03
Milan Krajniak 7 6,03
Róbert Švec 2 1,72
Béla Bugár 1 0,86
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
František Mikloško 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Moštenica

Volebná účasť: 60,93%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 47 37,00
Maroš Šefčovič 28 22,04
Štefan Harabin 19 14,96
Marian Kotleba 15 11,81
Eduard Chmelár 6 4,72
František Mikloško 4 3,14
Béla Bugár 3 2,36
Milan Krajniak 3 2,36
Martin Daňo 1 0,78
Ivan Zuzula 1 0,78
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00

Motyčky

Volebná účasť: 69,38%

Meno kandidáta Hlasy %
Maroš Šefčovič 22 32,83
Zuzana Čaputová 20 29,85
Štefan Harabin 15 22,38
Marian Kotleba 5 7,46
Eduard Chmelár 2 2,98
Milan Krajniak 2 2,98
Róbert Švec 1 1,49
Béla Bugár 0 0,00
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
František Mikloško 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Nemce

Volebná účasť: 56,62%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 235 42,88
Maroš Šefčovič 127 23,17
Štefan Harabin 67 12,22
Marian Kotleba 56 10,21
Eduard Chmelár 24 4,37
František Mikloško 18 3,28
Milan Krajniak 13 2,37
Béla Bugár 4 0,72
Bohumila Tauchmannová 3 0,54
Róbert Švec 1 0,18
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Oravce

Volebná účasť: 56,95%

Meno kandidáta Hlasy %
Maroš Šefčovič 28 32,94
Zuzana Čaputová 21 24,70
Štefan Harabin 16 18,82
Marian Kotleba 12 14,11
Eduard Chmelár 4 4,70
Milan Krajniak 3 3,52
František Mikloško 1 1,17
Béla Bugár 0 0,00
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Podkonice

Volebná účasť: 59,18%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 153 34,22
Maroš Šefčovič 94 21,02
Štefan Harabin 70 15,65
Marian Kotleba 55 12,30
František Mikloško 40 8,94
Eduard Chmelár 14 3,13
Milan Krajniak 10 2,23
Béla Bugár 2 0,44
Martin Daňo 2 0,44
Róbert Švec 2 0,44
Bohumila Tauchmannová 2 0,44
Ivan Zuzula 2 0,44
Juraj Zábojník 1 0,22
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00

Pohronský Bukovec

Volebná účasť: 64,89%

Meno kandidáta Hlasy %
Maroš Šefčovič 21 34,42
Štefan Harabin 14 22,95
Zuzana Čaputová 13 21,31
Marian Kotleba 7 11,47
Béla Bugár 3 4,91
Eduard Chmelár 2 3,27
Martin Daňo 1 1,63
Milan Krajniak 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
František Mikloško 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Poniky

Volebná účasť: 52,58%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 261 39,54
Maroš Šefčovič 151 22,87
Marian Kotleba 109 16,51
Štefan Harabin 61 9,24
Eduard Chmelár 26 3,93
František Mikloško 25 3,78
Béla Bugár 8 1,21
Juraj Zábojník 6 0,90
Milan Krajniak 4 0,60
Martin Daňo 3 0,45
Robert Mistrík* 2 0,30
Ivan Zuzula 2 0,30
József Menyhárt* 1 0,15
Róbert Švec 1 0,15
Bohumila Tauchmannová 0 0,00

Povrazník

Volebná účasť: 65,35%

Meno kandidáta Hlasy %
Maroš Šefčovič 30 37,03
Marian Kotleba 17 20,98
Zuzana Čaputová 12 14,81
Štefan Harabin 12 14,81
Béla Bugár 5 6,17
Eduard Chmelár 2 2,46
Róbert Švec 2 2,46
Milan Krajniak 1 1,23
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
František Mikloško 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Priechod

Volebná účasť: 54,42%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 209 46,75
Marian Kotleba 67 14,98
Maroš Šefčovič 50 11,18
Štefan Harabin 43 9,61
František Mikloško 43 9,61
Milan Krajniak 16 3,57
Eduard Chmelár 10 2,23
Róbert Švec 4 0,89
Martin Daňo 2 0,44
Béla Bugár 1 0,22
Robert Mistrík* 1 0,22
Bohumila Tauchmannová 1 0,22
József Menyhárt* 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Riečka

Volebná účasť: 59,59%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 142 37,76
Maroš Šefčovič 107 28,45
Marian Kotleba 40 10,63
Štefan Harabin 34 9,04
František Mikloško 21 5,58
Eduard Chmelár 15 3,98
Milan Krajniak 7 1,86
Béla Bugár 6 1,59
Ivan Zuzula 2 0,53
Martin Daňo 1 0,26
Bohumila Tauchmannová 1 0,26
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00

Sebedín – Bečov

Volebná účasť: 58,84%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 70 41,17
Maroš Šefčovič 45 26,47
Marian Kotleba 33 19,41
Štefan Harabin 12 7,05
Eduard Chmelár 5 2,94
Milan Krajniak 2 1,17
Béla Bugár 1 0,58
František Mikloško 1 0,58
Robert Mistrík* 1 0,58
Martin Daňo 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Selce

Volebná účasť: 57,88%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 461 45,06
Maroš Šefčovič 165 16,12
Marian Kotleba 126 12,31
Štefan Harabin 122 11,92
František Mikloško 64 6,25
Eduard Chmelár 30 2,93
Milan Krajniak 25 2,44
Béla Bugár 9 0,87
Robert Mistrík* 6 0,58
Juraj Zábojník 6 0,58
Róbert Švec 5 0,48
Martin Daňo 2 0,19
Bohumila Tauchmannová 1 0,09
Ivan Zuzula 1 0,09
József Menyhárt* 0 0,00

Slovenská Ľupča

Volebná účasť: 53,06%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 624 43,75
Maroš Šefčovič 259 18,16
Štefan Harabin 210 14,72
Marian Kotleba 182 12,76
František Mikloško 55 3,85
Eduard Chmelár 42 2,94
Milan Krajniak 29 2,03
Béla Bugár 12 0,84
Martin Daňo 4 0,28
Juraj Zábojník 3 0,21
Róbert Švec 2 0,14
Bohumila Tauchmannová 2 0,14
József Menyhárt* 1 0,07
Robert Mistrík* 1 0,07
Ivan Zuzula 0 0,00

Staré Hory

Volebná účasť: 54,48%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 139 52,25
Štefan Harabin 37 13,90
Marian Kotleba 37 13,90
Maroš Šefčovič 35 13,15
Béla Bugár 5 1,87
František Mikloško 5 1,87
Milan Krajniak 4 1,50
Martin Daňo 2 0,75
Eduard Chmelár 2 0,75
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Strelníky

Volebná účasť: 56,03%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 137 37,95
Maroš Šefčovič 78 21,60
Štefan Harabin 69 19,11
Marian Kotleba 40 11,08
Eduard Chmelár 12 3,32
Milan Krajniak 11 3,04
Béla Bugár 4 1,10
Róbert Švec 3 0,83
Martin Daňo 2 0,55
František Mikloško 2 0,55
Juraj Zábojník 2 0,55
Bohumila Tauchmannová 1 0,27
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Špania Dolina

Volebná účasť: 66,96%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 59 40,13
František Mikloško 28 19,04
Maroš Šefčovič 26 17,68
Štefan Harabin 13 8,84
Marian Kotleba 9 6,12
Eduard Chmelár 6 4,08
Milan Krajniak 3 2,04
Béla Bugár 2 1,36
Martin Daňo 1 0,68
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Tajov

Volebná účasť: 63,48%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 165 48,67
Maroš Šefčovič 63 18,58
Štefan Harabin 43 12,68
Marian Kotleba 31 9,14
František Mikloško 12 3,53
Martin Daňo 8 2,35
Milan Krajniak 7 2,06
Eduard Chmelár 5 1,47
Béla Bugár 4 1,17
Robert Mistrík* 1 0,29
József Menyhárt* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Turecká

Volebná účasť: 72,10%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 42 39,62
Maroš Šefčovič 25 23,58
Marian Kotleba 17 16,03
Štefan Harabin 10 9,43
František Mikloško 4 3,77
Milan Krajniak 3 2,83
Béla Bugár 2 1,88
Martin Daňo 2 1,88
Róbert Švec 1 0,94
Eduard Chmelár 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Robert Mistrík* 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00
Juraj Zábojník 0 0,00
Ivan Zuzula 0 0,00

Vlkanová

Volebná účasť: 50,55%

Meno kandidáta Hlasy %
Zuzana Čaputová 225 41,74
Maroš Šefčovič 120 22,26
Marian Kotleba 76 14,10
Štefan Harabin 59 10,94
Eduard Chmelár 21 3,89
František Mikloško 17 3,15
Milan Krajniak 11 2,04
Martin Daňo 5 0,92
Juraj Zábojník 2 0,37
Ivan Zuzula 2 0,37
Robert Mistrík* 1 0,18
Béla Bugár 0 0,00
József Menyhárt* 0 0,00
Róbert Švec 0 0,00
Bohumila Tauchmannová 0 0,00

* – kandidáti Robert Mistrík a József Menyhárt sa ešte pred voľbami vzdali kandidatúry.