Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 – ponuka mediálneho priestoru

bbonline.sk-regional-mediaReklamný priestor na portáli BBonline.sk je možné využiť kedykoľvek podľa podmienok uvedených v cenníku inzercie a všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o, avšak v období od 1.9.2014 do 15.11.2014 určuje vydavateľ tieto špeciálne podmienky publikovania pre politickú inzerciu.

Z uvedeného cenníka a VOP vyplýva, že s ohľadom na spoločenské vnímanie politickej reklamy je k tejto pripočítavaný automatický príplatok v sume +50% hodnoty objednaného reklamného priestoru. Napriek tomu ponúka portál BBonline.sk výhodnejšie možnosti publikovania.

Zľavy pri objednávke už nad 300 €

Namiešajte si svoj mediálny balík na portáli BBonline.sk, spojte sa s ďalšími kandidátmi, zhodnoťte svoju stratégiu reálne a získajte výhodnejšie ceny.

Upozornenie: V zmysle § 27 Zákona č. 303/2001 Z.z. nebude 48 hodín pred začiatkom konania volieb (13. a 14. 11. 2014) uverejnená na portáli BBonline.sk žiadna nová politická reklama. V zmysle štandardov publikovania elektronickej reklamy však aj po tomto termíne zostávajú publikované PR články (natrvalo) a bannerová inzercia (počas predplatenej doby). Zároveň upozorňujeme kandidátov, že oficiálna volebná kampaň ich kandidatúry podľa zákona začína sedemnásť dní a končí 48 hodín pred začiatkom konania volieb. To neobmedzuje možnosť osobnej propagácie mimo uvedeného trvania kampane, inzerent politickej inzercie by sa však podľa doterajších právnych výkladov mal zdržať priameho označenia slovom kandidát do začiatku kampane. Inzerent objednávkou súhlasí s platnými VOP spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o., kde na seba preberá plnú právnu zodpovednosť za inzerovaný obsah.

Voľný reklamný priestor – bannerová (grafická) inzercia

Jednotlivé bannerové pozície sú popísané v štandardnom cenníku… Uvedené ceny sú už vrátane príplatku za politickú reklamu. Na jednotlivých pozíciách sa môžu striedať dva, prípadne až tri rozličné bannery v rovnakom pomere. Kolónka „Zobrazení“ popisuje orientačný počet návštevníkov BBonline.sk, ktorým sa pri prvom načítaní stránky zobrazí Vaša inzercia. Pokiaľ čitateľ preklikáva stránkou ďalej (v priemere urobí jeden návštevník tri zobrazenia), môžu sa mu zobrazovať aj ďalšie reklamy, zvyšuje sa možný zásah Vašej inzercie. Tabuľka bude priebežne aktualizovaná.

Bannerové pozície v termíne od 22.9. do 19.10.2014
(uvádza sa cena za týždeň – 7/8 dní)
Pozícia Rozmer Striedanie | Zobrazení Voľné pozície Cena / týždeň
BANNER_A 300×75 2 bannery | 50% 1./N 2 bannery 53 € | 42 €*
BANNER_B 300×250 2 bannery | 18% 1./N O 60 € | 48 €*
BANNER_C 300×300 2 bannery | 18% 1./N O 38 € | 30 €*
BANNER_D 380×60 1 banner | 36% 1./N
BANNER_E 380×60 2 bannery | 18% 1./N O – O 12 € | 10 €*
BANNER_F 300×300 2 bannery | 32% 1./N O – O 60 € | 48 €*
BANNER_G 300×300 2 bannery | 32% 1./N O 68 € | 54 €*
BANNER_H 640×200 3 bannery | 21% 1./N O – O – O 30 € | 27 €*
Bannerové pozície v termíne od 20.10. do 16.11.2014
(uvádza sa cena za týždeň – 7/8 dní)
Pozícia Rozmer Striedanie | Zobrazení Voľné pozície Cena / týždeň
BANNER_A 300×75 3 bannery | 33% 1./N O – O – O 35 € | 32 €*
BANNER_B 300×250 2 bannery | 18% 1./N O – O 60 € | 54 €*
BANNER_C 300×300 2 bannery | 18% 1./N O – O 38 € | 34 €*
BANNER_D 380×60 2 banner   | 18% 1./N O – O
17 € | 15 €*
BANNER_E 380×60 2 bannery | 18% 1./N O – O 12 € | 11 €*
BANNER_F 300×300 3 bannery | 22% 1./N O – O – O 40 € | 36 €*
BANNER_G 300×300 3 bannery | 22% 1./N O – O – O 45 € | 41 €*
BANNER_H 640×200 3 bannery | 22% 1./N O – O – O 30 € | 27 €*

* – cena v prípade súhrnnej objednávky v sume nad 300 €.

Minimálna objednávka bannerového priestoru v mesiaci október a november je na dva týždne. Pri objednávke na obdobie jedného mesiaca a viac sa určenie ceny riadi týždenným cenníkom uvedeným vyššie. Bannery je potrebné dodať vo formáte .jpg, .png, .gif alebo .swf prípadne iná skriptová reklama alebo html kód. Upozorňujeme, že v prípade ak majú užívatelia nainštalované programy na zabránenie zobrazovania reklám, tzv. adblockery, nemusia sa mu zobrazovať reklamy typu .swf alebo html a podobne. Odporúčame preto využívať bannery vo forme statického obrázku.

Voľný reklamný priestor – PR články (textová inzercia)

Politické PR články budú v mesiacoch október a november 2013 publikované len v nižšie uvedených termínoch. Nakoľko ide o politickú reklamu, PR články budú uverejňované výhradne v pozícii bežnej správy. Článok musí mať štandardnú podobu novinárskeho príspevku, odporúčame využívať krátke a výstižné titulky. V PR článku nie je možné publikovať súvislý text veľkým písmom. Článok môže obsahovať vložené fotografie, grafiky aj videá. Na všetok multimediálny obsah musí mať zadávateľ inzercie potrebné práva. Pri reklamných článkoch je možné vypnúť možnosť komentovania príspevku.

Príspevky sú označené ako „Platená politická reklama“ a nie sú zdieľané na facebooku BBonline.sk. Na tom bude ale priebežne, jedenkrát za dva týždne v mesiacoch október a november zdieľaná celá kategória komunálnych volieb, ktorá bude obsahovať aj platené politické články.

Uvedené ceny sú už vrátane príplatku za politickú reklamu.

Dátum Produkt Cena Obs.
1.9.2014 pondelok Politická reklama sa neuverejňuje.
2.9.2014 utorok PR článok bežná správa 30 €* O
3.9.2014 streda Politická reklama sa neuverejňuje.
4.9.2014 štvrtok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
5.9.2014 piatok Politická reklama sa neuverejňuje.
6.9.2014 sobota
7.9.2014 nedeľa
8.9.2014 pondelok
9.9.2014 utorok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* O O
10.9.2014 streda Politická reklama sa neuverejňuje.
11.9.2014 štvrtok PR článok bežná správa 30 €* O
12.9.2014 piatok Politická reklama sa neuverejňuje.
13.9.2014 sobota
14.9.2014 nedeľa
15.9.2014 pondelok
16.9.2014 utorok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
17.9.2014 streda Politická reklama sa neuverejňuje.
18.9.2014 štvrtok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
19.9.2014 piatok Politická reklama sa neuverejňuje.
20.9.2014 sobota
21.9.2014 nedeľa
22.9.2014 pondelok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
23.9.2014 utorok Politická reklama sa neuverejňuje.
24.9.2014 streda PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* O O
25.9.2014 štvrtok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
26.9.2014 piatok Politická reklama sa neuverejňuje.
27.9.2014 sobota
28.9.2014 nedeľa
29.9.2014 pondelok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
30.9.2014 utorok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
1.10.2014 streda PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
2.10.2014 štvrtok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
3.10.2014 piatok Politická reklama sa neuverejňuje.
4.10.2014 sobota
5.10.2014 nedeľa
6.10.2014 pondelok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
7.10.2014 utorok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
8.10.2014 streda PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
9.10.2014 štvrtok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
10.10.2014 piatok Politická reklama sa neuverejňuje.
11.10.2014 sobota
12.10.2014 nedeľa
13.10.2014 pondelok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
14.10.2014 utorok PR článok bežná správa 1/2 30 € | 30 €* OO
15.10.2014 streda PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
16.10.2014 štvrtok PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
17.10.2014 piatok PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
18.10.2014 sobota Politická reklama sa neuverejňuje.
19.10.2014 nedeľa
20.10.2014 pondelok PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
21.10.2014 utorok PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
22.10.2014 streda PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
23.10.2014 štvrtok PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
24.10.2014 piatok PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
25.10.2014 sobota PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
26.10.2014 nedeľa Politická reklama sa neuverejňuje.
27.10.2014 pondelok PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
28.10.2014 utorok PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
29.10.2014 streda PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
30.10.2014 štvrtok PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
31.10.2014 piatok PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
1.11.2014 sobota PR článok bežná správa 60 € | 40 €* O
2.11.2014 nedeľa Politická reklama sa neuverejňuje.
3.11.2014 pondelok PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
4.11.2014 utorok PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
5.11.2014 streda PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
6.11.2014 štvrtok PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
7.11.2014 piatok PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
8.11.2014 sobota PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
9.11.2014 nedeľa Politická reklama sa neuverejňuje.
10.11.2014 pondelok PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
11.11.2014 utorok PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
12.11.2014 streda PR článok bežná správa 60 € | 50 €* O
13.11.2014 štvrtok Politická reklama sa neuverejňuje.
14.11.2014 piatok
15.11.2014 sobota Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014.

* – cena v prípade súhrnnej objednávky v sume nad 300 €.

Podklady pre publikovanie internetovej inzercie je potrebné dodať minimálne 24 hodín pred požadovaným publikovaním. V prípade potreby predchádzajúceho náhľadu, je inzercia publikovaná až po schválení. V prípade PR článkov sú tieto publikované vždy v uvedenom termíne v skorých ranných hodinách, dohoda je ale možná. V prípade, že v daný deň sú publikované dva PR články, je druhý publikovaný o 12.00 h. V prípade nedodania podkladov v dohodnutom termíne platí inzerent penále vo výške rezervovanej nenaplnenej inzercie. V prípade nepublikovania inzercie z technických príčin na strane poskytovateľa ani po niekoľkých dňoch po dohodnutom termíne, je inzerentovi automaticky vrátená plná suma objednanej neposkytnutej služby.

Uvedená ponuka platí od 21.7.2014 do 16.11.2014. Uvedené ceny sú konečné.
REGIONAL MEDIA, s.r.o. nie je platcom DPH.

Spôsob objednávky

Reklamný priestor je možné rezervovať si už dnes. Platba za objednané služby prebieha pri politickej reklame spravidla vopred. Pri rezervácii reklamného priestoru vopred je klientovi vystavená preddavková faktúra, ktorú je potrebné uhradiť do 14-tich dní v sume minimálne na úrovni 50% alebo 100% hodnoty objednaných mediálnych produktov. Následne, v období od jedného mesiaca do štrnástich dní od plánovaného začiatku kampane je vystavená ďalšia preddavková faktúra na zvyšnú sumu. Po úplnej úhrade hodnoty objednaných produktov je vystavená faktúra – daňový doklad so zúčtovaním poskytnutých preddavkov.

V prípade záujmu sa informujte a objednávajte na reklama@bbonline.sk.
Informácie získate prípadne aj telefonicky: +421 908 358 613.