V uplynulých dňoch dominoval v ovzduší na celom území Slovenska silne alergizujúci peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Na strednom a severnom Slovensku ho  ešte sprevádzali aj vyššie koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých.  

„Vplyvom búrkovej činnosti dochádzalo lokálne k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, v Žiline,  v Košiciach a v Bratislave. Peľ ihličnanov  v najvyšších koncentráciách opäť zachytili  v Žiline a v Banske Bystrici,j“ ozrejmila aktuálnu peľovú  situáciu RNDr.  Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Dodala, že ovzduší lapače ešte zachytili v menších množstvách  peľ duba, gaštanu,  pagaštanu, agátu, lipy, bazy. Pribudlo peľu  pŕhľavovitých rastlín, skorocelu a štiavu. Spóry húb (plesní)  zastúpené prevažne rodom Cladospórium  dosahovali najmä po dažďoch veľmi vysoké denné koncentrácie.

Ubudnú dreviny, nastúpi peľ

Tieto a nasledujúce dni budú charakterizované postupným ubúdaním peľu drevín, ale nástupom obdobia peľu bylín, ktoré sú zastúpené najmä peľom tráv z čeľade lipnicovitých ako najsilnejšieho a najvýznamnejšieho alergénu pre najbližšie týždne. Tento peľ dosiahne alergologicky významné koncentrácie na väčšine územia Slovenska.

Začnú alergie z tráv

Peľová sezóna ihličnanov z čeľade borovicovitých končí už aj na strednom, a severnom Slovensku. V ovzduší sa okrem peľu spomenutých druhov bude vyskytovať peľ agátu, gaštanu, bazy, lipy, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých . Pokles  denných hladín peľu bude výrazne ovplyvňovať búrková činnosť. Teplo a búrky spôsobujú ale enormný nárast denných koncentrácií  spór húb (plesní) .