Vo vodnom žľabe Rakytovo sa každoročne na jar, v rámci celoslovenských Lesníckych dní, už od roku 2007 plaví drevo. Uplynulé dva roky sa plavenie dreva kvôli pandémii nekonalo. V poslednú aprílovú sobotu sa však v unikátnom drevenom vodnom žľabe opäť bude spúšťať drevo. A bude to zážitok! 

Vodný žľab Rakytovo pri Dolnom Harmanci je jedinečnou národnou kultúrnou pamiatkou, za ktorú bol vyhlásený pred 22 rokmi. V minulosti sa využíval na spúšťanie vyťaženého dreva z neprístupného lesného terénu až do dolín. Pamiatka zručnosti a vynaliezavosti našich lesníckych predkov každoročne na jar ožíva. Nie inak bude tomu aj tento rok, počas otvorenia prvej „popandemickej“ plavebnej sezóny vodného žľabu (naposledy v roku 2019 sa konal 13. ročník podujatia).

Ako sa uvádza v tlačovej správe Mesta Banská Bystrica: Vodný žľab Rakytovo sa nachádza na území, ktoré obhospodarujú Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o. V minulosti sa drevo z lesov v okolí mesta pod Urpínom využívalo buď ako palivo alebo na výrobu úžitkových predmetov a sortimentu. Na miesto spracovania bolo spúšťané suchými šmykmi (rizňami), potom vodnými žľabmi a následne splavované po vodných tokoch. Na území banskobystrických lesov existovali funkčné vodné žľaby v dolinách Cenovo, Prášnica a Rakytovo, ktorý meria 2 400 metrov…

Plavebná sezóna na vodnom žľabe Rakytovo sa otvára v sobotu 30. apríla o 9:30 h, kedy sa budú podávať aj drevorubačské raňajky – chlieb sa masťou a cibuľou alebo aj s medvedím cesnakom. Rozmiestňovanie plavičov začne o 10:00 h, čo by ste nemali premeškať, ak sa chcete do plavenia dreva aktívne zapojiť.

„Vodný žľab bol na viacerých miestach poškodený až zničený počas nešťastnej búrky vlani v auguste, ktorá narobila veľké škody aj v meste Banská Bystrica. Preto bude množstvo plaveného dreva obmedzené. Časť žľabu sa opravila, časť sa ešte stále opravuje. Ale pod dohľadom a za asistencie lesníkov si plavenie dreva budú môcť vyskúšať aj návštevníci podujatia,“ uviedol hlavný inžinier banskobystrických Mestských lesov Jozef Jankov a dodal, že odporúča teplé oblečenie. „Na sobotu hlásia celkom pekné počasie, ale hlavne dopoludnia môže byť ešte chladno. Dôležitá je najmä obuv, okolo žľabu je mokro…“

Po plavení dreva (10:45 – 12:30 h) bude pripravené ešte občerstvenie a bude aj čas na rozhovory o histórii rakytovského žľabu či o čerstvých zážitkoch z plavenia dreva.

Vodný žľab Rakytovo – plavenie dreva (26. 4. 2019):

Vodný žľab Rakytovo sa nachádza v doline rovnakého názvu pri Dolnom Harmanci, v lesoch neďaleko Banskej Bystrice. Žľab bol vybudovaný pravdepodobne už v 19. storočí, kedy sa drevo používalo predovšetkým ako palivo. Dĺžka žľabu je takmer 2,5 km. Celá konštrukcia vodného žľabu je z dreva – zo smreka a jedle, bez použitia iného, napríklad kovového materiálu. V roku 2000 bol vodný žľab Rakytovo vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.