Stredoslovenská galéria pozýva na vernisáž výstavy Nová skutočnosť. Bez dôkazov vo štvrtok 30. júna o 17.00 h. Vernisáž sa uskutoční v Bethlenovom dome a výstava potrvá do nedele 28. augusta.

unnamedSkupinová výstava čerstvých absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli predstavení v kontexte emocionálneho obratu na výstave s názvom Nová skutočnosť. Som stratený rozum a nájdený cit, uvedenej v Galérii Krokus v Bratislave začiatkom roku 2016.Výstavný projekt prezentovaný v Stredoslovenskej galérii kriticky rámcuje neproblematizované modely vystavovania diplomových prác v neoliberálnej ére vynútenej kreativity na jednej strane a klasickej hierarchickej organizácie výučby na akadémiách na strane druhej. Ukazuje umenie ako „nehľadajúce odôvodnenie“, umenie ako afektivitu, stávanie sa, prechod, umenie tvorené na akadémii ako umenie prechodu.

Výber prináša okrem iného kolektívne (často performatívne, dočasné a niekedy nezaznamenané inokedy reinterpretované) práce realizované mimo ateliéru, v konfrontácii s modelom ateliérovej výučby a súčasnej teórie, v rámci ktorej je umenie vyčleňované do širšieho obrazu reprezentačných praktík súčasnej spoločnosti. „Sme v situácii beznádejne ohrozených a potenciálne utopených v predvídateľnosti konvencií, v podliehaní sentimentalite, kde každý kúsok môže znamenať regresívne lipnutie na predstave o umení,“ hovorí jeden z vystavujúcich autorov Výstava je v konečnom dôsledku zjednávaním z toho, čo zostalo zo zdokumentovaného gesta, zaznamenaných procesov a rituálnej povahy umeleckého diela.

Kurátorka výstavy Ivana Komanická vybrala diela Pavla Červeniaka, Ingrid Kepkovej, Martina Koniara, Adama Macka a Jakuba Steranku.