Nox quaerox je podujatie, ktoré občianske združenie Outdoor Institute a mladí športovci UMB, už po druhýkrát v tomto roku zorganizujú pre všetkých priaznivcov orientačného behu, ale aj zábavy.

nocny behIde o súťaž dvojíc na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane, je vyznačený predpísaný počet kontrol s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti umiestnenia od miesta štartu. Hodnota kontroly je na mape vyznačená farebne. Súťažiaci sa snažia v časovom limite pozbierať čo najviac z nich podľa vlastnej stratégie, a získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený na 60 minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia. Za každú minútu navyše sa odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Vyhráva dvojica s najvyšším počtom bodov.

Štart bude vo štvrtok 7. novembra o 19.00 h vo V-klube na Tajovského 40. Prihlasovanie súťažiacich dvojíc bude prebiehať od 18.00 do 18.45 h. Registráciu je možné vykonať priamo na mieste, alebo vopred prostredníctvom internetu… Štartovné je vo výške dvoch eur za dvojicu.

Súťaží sa v troch kategóriách. Mužskej, ženskej a zmiešanej. Súťažiaci by mali mať bežeckú obuv, čelovku, prípadne baterku, písacie potreby, odporúčajú sa reflexné prvky na oblečení.  Dvojica sa síce počas súťaže môže rozdeliť, na štarte však obdržia len jednu mapu, ktorú je zakázané kopírovať. V súťaži je zakázané používať mobilný telefón alebo iný druh digitálnych a informačných technológií. Je zakázané používať akékoľvek dopravné prostriedky, ako auto, autobus, bicykel a podobne. Na mape bude vyznačených celkom 30 kontrolných bodov, na ktorých budú súťažiaci musieť odpísať kontrolný kód.