V sobotu 24. augusta zastaví na banskobystrickej Železničnej stanici Vlak Lustig. Úspešný divadelný projekt Vlak Lustig – alebo Vlak nádeje, je súčasťou XIV. ročníka festivalu židovskej kultúry Deväť brán 2013. Vlak Lustig je symbolickou spomienkou na nacistické transporty križujúce Európou počas druhej svetovej vojny. Hlavným mottom druhého ročníka Vlaku nádeje je slovenská židovská kultúra.

vlak_lustigCesta vlaku sa začala v utorok 20. augusta v Žiline, pokračuje do Popradu, Prešova a Košíc. V sobotu, ako sme už uviedli, to bude Banská Bystrica a po nej Bratislava, kde má vlak štyri zastavenia.

Počas hosťovania vlaku v tom ktorom meste si jeho návštevníci môžu pozrieť výstavu Vojenského historického ústavu Akcia: Dôverné Izrael, ktorá približuje jednu z najzaujímavejších kapitol v histórii česko-slovensko-izraelských vzťahov. Výstava a filmové projekcie v sprievodných vagónoch sú prístupné od 15. hodiny.

Hlavným bodom programu je divadelné predstavenie hry Arnošta Lustiga Modlitba pre Katarínu Horovitzovú v špeciálne upravenom divadelnom vozni priamo na peróne. V Banskej Bystrici to bude na koľaji číslo 9. Začiatok predstavenia vo všetkých mestách je o 20. hodine.

Súčasťou tohto ročníku Vlaku nádeje je aj vzdelávací program Výskumného centra archeológie zla venovaný genocíde Arménov počas prvej svetovej vojny. V programe je projekcia a prednáška k filmu Auction of Souls z roku 1919. Je to prvý hraný film o genocídnom násilí v dejinách kinematografie. Bol nakrútený podľa spomienok arménskeho dievčaťa Aurory Mardiganian. (19. hod.)

Vstup na všetky akcie v rámci Vlaku Lustig je voľný! Vstupenky na divadlo si záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo na mieste 30 minút pred začiatkom predstavenia.

vlak-lustig-modlitba-pro-katerinu-horovitzovouArnošt Lustig bol český spisovateľ a publicista svetového významu, autor celého radu diel s tematikou holokaustu. Narodil v Prahe (21. 12. 1926), tu aj chodil do obecnej školy a začal študovať na reálke, z ktorej však bol roku 1941 z rasových dôvodov vylúčený. V roku 1942 (13. novembra) bol deportovaný do koncentračného tábora Terezín. Počas vojny spoznal aj ďalšie dva koncentračné tábory, poľský Osvienčim a nemecký Buchenwald. V apríli 1945 sa mu podarilo ujsť z transportu smrti (z Buchenwaldu do Dachau) a až do konca vojny sa ukrýval v Prahe. Počas holokaustu prišiel takmer o celú svoju rodinu, čo ho hlboko poznamenalo. Jeho diela sa už od prvých poviedkových súborov zaoberajú práve tematikou Židov a druhou svetovou vojnou… (Zomrel 26. februára 2011 v Prahe.)

Deportácie židovského obyvateľstva boli v nacistickom Nemecku systematicky zavedené v roku 1941 – pod cynickým označením „Evakuácie“. Pokračovali do roku 1944. Transporty smerovali do vyhladzovacích táborov Osvienčim, Treblinka Sobibor,Chelmno, Majdanek, Belzec a ďalších, v ktorých hroznou smrťou zomrelo asi 6 miliónov Židov.

Vlak Lustig je špeciálne upravený vlak, ktorý symbolicky pripomína osudy obetí nacistických transportov, ktoré v čase druhej svetovej vojny križovali Európu v rámci tzv. konečného riešenia židovskej otázky. Vlak pozostáva z vozňov pripomínajúcich transportné vagóny do koncentračných táborov, tzv. „dobytčáky“. Česko-slovenský projekt Vlak Lustig 2013 nadväzuje na skúsenosti z minulého roku, kedy sa akcia uskutočnila po prvý raz. Konala sa na nádražiach 14 krajských miest Českej republiky a navštívilo ju 5 tisíc ľudí.

V septembri sa Vlak Lustig premiestni na pražské nákladné nádražie Žižkov. V unikátnom a pamiatkovo chránenom priestore bývalého nákladného nádražia, dokončeného tesne pred druhou svetovou vojnou, sa od 2. do 24. septembra uskutoční pásmo kultúrnych a vzdelávacích akcií pre verejnosť.

Viac informácií nájdete na stránkach: www.vlaklustig.cz, www.archeologiezla.cz.