Banskobystrický futbalovo-atletický štadión, vybudovaný v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, prešiel poslednou väčšou rekonštrukciou pred takmer desiatimi rokmi. Od tých čias opätovne chradne a v súčasnosti sa radí medzi štadióny s najhorším prostredím pre fanúšikov, ale rovnako tak jedným z najhorších trávnatých povrchov v najvyššej futbalovej súťaži.

V stredu 27. februára schválila Vláda Slovenskej republiky projekt financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022. „Prišli sme s projektom, ktorý pán premiér Fico a vláda vyhodnotili ako projekt, ktorý je akceptovateľný. Je to projekt na 10 rokov, 4,5 milióna eur ročne na vybudovanie a rekonštrukciu 21 štadiónov na celom Slovensku. Rokovania trvali trištvrte roka a som rád, že vyvrcholili súhlasom vlády,“ priblížil prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre vznik česko-slovenskej futbalovej ligy, pričom česká strana podmieňovala vznik takejto súťaže práve zlepšením infraštruktúry na slovenskej strane.

V prvej fáze by mala byť podporená výstavba nového štadióna v Trnave a dostavba infraštruktúry žilinského štadióna. Následne by mali prísť na rad štadióny v Košiciach, Prešove, Nitre, Trenčíne, Dunajskej Strede a Banskej Bystrici. Pri týchto sa počíta so zabezpečením minimálnej kapacity rekonštruovaného štadióna na úrovni 5 500 divákov. Štadión SNP na Štiavničkách v súčasnosti disponuje kapacitou desať tisíc miest, pričom má viac než sedem tisíc miest na sedadlách, ktoré boli inštalované v roku 2004 samotným klubom pre účasť v pohári UEFA. Výrazným nedostatkom štadióna je ale len jedna krytá tribúna, ktorá má kapacitu necelých dvetisíc miest. Medzi hlavné problémy patrí zlá infraštruktúra štadióna, zastaralé povrchy i doslova prírodné prostredie.

Dlhodobým problémom štadióna sú vlastnícke vzťahy. O štadión nemá záujem samotný futbalový klub, ale podľa jeho zástupcov, by ho malo prevádzkovať mesto. To túto úlohu v súčasnosti plní, keď si ho prenajíma od Ministerstva obrany za komerčný nájom, keďže podľa platnej legislatívy musí ministerstvo postupovať práve týmto spôsobom. Mesto to ale nevychádza vôbec lacno. Samospráva len za prenájom ročne vynaloží takmer 90-tisíc eur. Aktuálna zmluva končí po skončení aktuálnej sezóny. Doterajšie rokovania dosiaľ vždy zastali na zmenách ministrov. Atletické časti štadióna naďalej využívajú atléti VŠC Dukla. Vládny projekt predpokladá financovanie v pomere 60% dotácie štátu a 40% spoluúčasti samospráv a klubov. V prípade Banskej Bystrice bude musieť do tohto procesu vstúpiť aj Ministerstvo obrany, ako vlastník štadióna.

Predpokladané technické riešenie projektu

– odstránenie starých betónových oválov alebo atletických dráh futbalových štadiónov, čoho výsledkom bude priblíženie tribún bližšie k hracej ploche za účelom lepšieho kontaktu diváka s dianím na ihrisku (vzhľadom na záujmy Ministerstva obrany a VŠC Dukla je otázne, či sa bude týkať aj Banskej Bystrice, pozn. red.),

– rekonštrukcia resp. dobudovanie tribún so zastrešením všetkých miest hľadiska, čo povedie k zabezpečeniu kultúrnejšieho prostredia a lepšieho komfortu pre divákov počas stretnutí,

– vybudovanie turniketových systémov s elektronickým čítacím zariadením, od čoho sa očakáva nielen lepšia kontrola oprávnenosti vstupu diváka na futbalový štadión, ale predovšetkým postupné zavedenie mechanizmov pre riešenie otázky boja s diváckym násilím na futbalových štadiónoch,

– vybudovanie vyhrievacích a zavlažovacích systémov trávnatých hracích plôch, ktoré je dnes v našich klimatických podmienkach už nevyhnutnou podmienkou udržania potrebnej kvality trávnikov štadiónov počas celej futbalovej sezóny,

– dobudovanie sektorov štadiónov pre fanúšikov hostí vrátane bufetov a sociálnych zariadení, za účelom vytvorenia adekvátneho prostredia a poskytnutia kvalitných služieb pre všetkých futbalových fanúšikov,

– vybudovanie umelého osvetlenia, ako splnenia jedného z hlavných kritérií KLS pre štadióny všetkých kategórií a zároveň možnosti odohrania stretnutí v atraktívnejšom čase a lepšej atmosfére,

– dobudovanie štandardných sociálnych zariadení, za účelom vytvorenia adekvátneho prostredia a poskytnutia kvalitných služieb pre všetkých futbalových fanúšikov.