Katedrálny organ v banskobystrickej katedrále sv. Františka Xaverského sa počas festivalu Vivat vox organi 2018 rozozvučí už po štvrtý krát. V stredu 22. augusta 2018 o 19.30 h sa v rámci medzinárodného organového festivalu predstaví poľský organista prof. Roman Perucki spolu so svojou manželkou, huslistkou Máriou Peruckou.

Roman Perucki je absolventom Hudobnej akadémie v Gdansku, kde študoval pod vedením prof. Leona Batora. Na spomínanej akadémii od roku 1985 aj sám vyučuje. Venuje sa tiež pedagogickej činnosti na stredných školách. Je hlavným organistom v katedrále v Gdansku a pôsobí tiež ako poradca primátora mesta Gdansk v oblasti hudby, kultúry a organológie. Roman Perucki je tiež generálnym riaditeľom Baltskej filharmónie, prezidentom spoločnosti „Musica Sacra“ a Spoločnosti priateľov katedrály v Gdansku. Spolupracuje pri stavbách nových organov v Gdansku a okolí.

Prof. Roman Perucki je organizátorom najstaršieho organového festivalu v Poľsku. Ide o Medzinárodný organový hudobný festival v katedrále v Oliwe a Medzinárodnú organovú súťaž v Gdansku. Organizuje tiež ďalšie medzinárodné organové festivaly v Gdansku, Fromborku, Jastarnii, Stegne, Rumii, Jastrzębiej Góre a Żarnowieci. Je členom odborných porôt viacerých organových súťaží v Poľsku a aj v zahraničí (Francúzsko, Rusko). Vyučuje majstrovské kurzy v Poľsku, Portugalsku, Mexiku, Chorvátsku, Rusku a Francúzsku.

Do dnešného dňa má na konte takmer 3000 organových koncertov: sólových recitálov, koncertov v sprievode komorných a symfonických orchestrov, so sólistami a iné. Svoje organové recitály odohral po celom svete. Vystupoval v celej Európe, Rusku, Japonsku, Číne, Mexiku, USA a Austrálii. Je autorom mnohých nahrávok pre Poľský národný rozhlas a televíziu, ako aj pre zahraničné médiá. Je držiteľom ceny Ministerstva kultúry SR, radu ocenení mesta Gdansk a tiež najvyššieho vatikánskeho vyznamenania „Pro Ecclesiae et Pontifice“ a rádu Sv. Silvestra.

Mária Perucka absolvovala hudobnú akadémiu v Gdaňsku v odbore hry na husliach pod vedením prof. Henryka Keszkowského. Absolvovala viaceré medzinárodné majstrovské kurzy v sólovej hre na husliach, ale aj v odbore komornej hudby. Ako sólistka účinkovala so symfonickým orchestrom Kalisz a pôsobila tiež dlhé roky ako koncertná majsterka v orchestri starej hudby, nazývanej Cappella Gedanensis. Má za sebou množstvo recitálov v mnohých významných chrámoch a koncertných sálach v poľských mestách ako napr. Varšave, Krakove, Szczecine, Lubline, Gdaňsku ale ako koncertná hráčka je dobre známa aj Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Belgicku, Fínsku, Švédsku a Nórsku.

Spolu s trumpetistom Januszom Szadowiakom, sopránistkou Danutou Mossakowskou – Dulskou a so svojim manželom, organistom Romanom Peruckym má nahraté CD, v ktorom sa zameriava na interpretáciu starej hudby.

Účinkuje tiež na viacerých nahrávkach aj pre rozhlas a televíziu. Pracuje aj ako pedagogička na konzervatóriu v Gdyni.

Manželia Peruckí predstavia poslucháčom program zostavený z diel prevažne barokovej hudby. Poslucháči sa môžu tešiť na nasledujúcich a autorov a ich diela: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Toccata a fuga d moll BWV 565; Arcangelo Corelli (1653-1713) Passacaglia; Daniel Magnus Gronau (~1700-1747): Partita In Dich hab ich gegoffet Herr; Joseph Rheinberger (1839-1901): From Sechs Stücke op.150 /1887, časti: Thema mit Veraenderungen, Abendlied, Gigue, Pastorale, Elegie, Ouverture.