Stredoslovenská galéria pozýva do Pretória na komentovanú prehliadku výstavy Juraja Gavulu Vitálne formy. Prehliadka sa uskutoční v utorok 26. apríla. Výstavou prevedie návštevníkov kurátor Matej Gavula. Porozpráva o procese jej vzniku a podrobnejšie predstaví sochársku tvorbu svojho otca. 

Pre Mateja Gavulu sa aktuálnou „výstavou uzatvára jedna veľká a rozsiahla etapa mapovania otcovej práce. Je to najmä spracovanie bohatého fotografického archívu, ktorý som mal možnosť skúmať. Myšlienka usporiadať výstavu sa aj časovo zhoduje s jeho životným jubileom 80 rokov. Všetko to do seba zapadlo, ako sa postupne uzatváral výskum, mimochodom veľmi objavný, je to možnosť tieto veci, projekty a tvorbu formou výstavy sprostredkovať a ukázať verejnosti.”

V rámci výstavy je podľa Mateja Gavulu dôležité upozorniť na „spôsob ako sa z nepoddajného materiálu dá dospieť k veľkej realizácii v architektúre. Vzťah k materiálom ako je kameň alebo betón je určujúci pre formy, ktoré sa objavujú na výstave. Ďalším dôležitým momentom je prepojenie kameňa s architektúrou a krajinou.”

Výstava Juraja Gavulu Vitálne formy bola v roku 2021 prvýkrát uvedená v Galérii mesta Bratislavy, súčasná repríza v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je upravená a modifikovaná pre výstavné priestory galérie. Prezentované sú exponáty zo zbierky Galérie mesta Bratislavy, SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Výskumného ústavu zváračského v Bratislave, ako aj z archívu a majetku autora.

Komentovaná prehliadka v utorok 26. apríla v Pretóriu sa začína o 17:00 h.