Euroatlantické centrum, nezávislá, mimovládna organizácia, pôsobiaca na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky organizuje v dňoch 27. – 29. novembra, medzinárodnú konferenciu Visegrad Youth Forum 2014.

UMBFórum sa uskutoční v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zúčastnia sa na ňom významné osobnosti a odborníci ako štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Javorčík, bývalý slovenský premiér a súčasný poslanec NR SR Mikuláš Dzurinda, veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku Richard van Rijssen a ďalší predstavitelia štátnej správy, neziskových organizácií a akademickej sféry.

Euroatlantické centrum pôsobí na poli verejnej diplomacie, medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky od roku 1999. Jeho cieľom je zvyšovanie verejnej informovanosti o aktuálnych otázkach slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte regionálnych a globálnych skutočností, pričom hlavnú cieľovú skupinu projektov centra tvoria vysokoškolskí študenti a mladí akademici, aktívni v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky.