Dni 28. a 29. augusta 2021 sa v Banskej Bystrici budú niesť v duchu osláv 77. výročia Slovenského národného povstania. Dvojdňové oslavy prinesú už tradične bohatý program, ale aj rôzne obmedzenia. Navyše, počty návštevníkov jednotlivých častí programu budú vzhľadom na protipandemické opatrenia limitované.

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pripravuje už viac ako 15 rokov celoštátne oslavy Slovenského národného povstania v zmysle svojej marketingovej koncepcie otvoreného múzea a dôvodu organizovania podujatia z úcty k národným dejinám. Na základe množstva návštevnícky atraktívnych sprievodných programov, aktívnej spolupráce mladej generácie, získania štátnych i súkromných partnerov, sa podarila zásadná zmena vnímania štátneho sviatku u domácej i zahraničnej verejnosti.

Dôkazom je zahraničná účasť prostredníctvom veľvyslanectiev, zastúpenie ktorej v počte viac ako 35 krajín sveta prevyšuje účasť jednotlivých národov a národností v Slovenskom národnom povstaní. Z dôvodu obmedzení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 však bude toto podujatie sprevádzané niekoľkými obmedzeniami.

Program a sprievodné aktivity

77. výročie Slovenského národného povstania odštartuje dňa 28. augusta o 19:00 h tradičný slávnostný koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici, počas ktorého budú ocenené osobnosti a organizácie, ktoré aktívne podporujú činnosť Múzea SNP.

Oficiálny program, dňa 29. augusta, začne o 11:00 h preletom leteckej techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky a pietnym aktom kladenia vencov. Slávnostné zhromaždenie otvorí hymna Slovenskej republiky v podaní Reného Bošeľu a Vojenskej hudby Banská Bystrica. Okrem príhovorov oficiálnych hostí, slávnostné zhromaždenie ponúkne aj krátke kultúrne vystúpenia a ukončí ho atraktívny zoskok výsadkárov.

V popoludňajších hodinách, približne o 13:30 h začne pestrý kultúrny program zložený z rôznych hudobných žánrov. Do programu je zaradená Ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková a ženská spevácka skupina Trnki z Banskej Bystrice. V programe ďalej vystúpi Martin Harich, ktorý zároveň predstaví niekoľko svojich zhudobnených piesní mladého slovenského učiteľa Karola Pajera, ktorý sa svojimi činmi významne zapísal do dejín protifašistického odboja. Kultúrny program na hlavnej tribúne bude pokračovať vystúpením Marcela Palondera v doprovode Michala a Štefana Bugalovcov. Kultúrnu časť zavŕši koncert kapely Čendeš.

 

V rámci sprievodných aktivít, ktoré oživia program, nebude chýbať prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky formou statických ukážok. Dobový vojenský tábor klubov vojenskej histórie bude umiestnený v areáli Pamätníka SNP v priestore Skanzenu ťažkej bojovej techniky.

V netradičnom prostredí partizánskej zemľanky môžu návštevníci použiť dotykový samoobslužný terminál. Tento informačný kiosk priblíži návštevníkom históriu partizánskych bunkrov a zároveň ponúkne možnosť vytvoriť si vlastný vojenský preukaz, ktorý môžu e-mailom poslať svojim priateľom a blízkym. Rodiny s deťmi určite zaujme modelármi vybudovaná dioráma s prezentáciou diaľkovo riadených modelov. Múzeum SNP bude pre návštevníkov otvorené bezplatne v čase od 13:30 do 18:00 h. V kinosále Múzea SNP sa o 14:00 h uskutoční moderovaná beseda s účastníkmi protifašistického odboja a pre nadšencov dokumentárnych filmov je pripravený dvojhodinový program od 16:00 h.

Vstupy a obmedzenia

Vstup a možnosť zúčastniť sa dvojdňových osláv 77. výročia Slovenského národného povstania, bude realizovaný nasledovným spôsobom. Slávnostný koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční dňa 28. augusta na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP, bude mať limitovaný počet 1 000 návštevníkov.

Areál Pamätníka SNP bude počas celého dňa 29. augusta uzavretý do jednej zóny s jediným vstupom od Kapitulskej ulice. Oficiálna časť osláv SNP dňa 29. augusta v čase od 11:00 h bude určená pre pozvaných hostí, priamych účastníkov Povstania, predstaviteľov diplomatických zastúpení v SR a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Verejnosť si môže oficiálnu časť osláv pozrieť v priamom prenose RTVS.

Popoludňajšia časť osláv SNP s kultúrnym programom a sprievodnými aktivitami bude v čase od 13:30 h pripravená pre individuálnych návštevníkov a rodiny s deťmi. Areál Pamätníka SNP so sprievodnými podujatiami a kultúrnym programom bude aj počas popoludňajšej časti limitovaný počtom 1 000 návštevníkov.

Vnútorný priestor Pamätníka SNP so stálou expozíciou a výstavnými priestormi, ako aj kapacita kinosály, bude obmedzený v zmysle platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR. Vstup na všetky aktivity je bezplatný.

Doprava a obmedzenia

Dňa 29. augusta 2021 bude vstup do areálu Pamätníka SNP možný až po 13:30 h z Kapitulskej ulice. Počas 28. a 29. augusta bude vo vybraných uliciach v Banskej Bystrici čiastočne zmenené dopravné značenie.

Dňa 28. augusta v čase od 22:00 do 15:00 h 29. augusta bude na ulici Kapitulská umiestnené dopravné značenie „zákaz zastavenia“.

Dňa 29. augusta 2021 v čase od 6:00 do 15:00 h budú uzavreté ulice – Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho. Mestská aj štátna polícia žiadajú o rešpektovanie pokynov a zákazu parkovania na uvedených uliciach.

Viac informácií o programe, zmenách a aktuálnych novinkách Osláv 77. výročia SNP nájdete na stránke Múzea a sociálnych sieťach Múzea SNP.