“Vieš zachrániť?” je názov akcie zameranej na poskytovanie prvej pomoci. Prvý deň tejto akcie prebehol uplynulý piatok, druhý je naplánovaný už o dva dni, na 25. augusta.

foto: bbsh.sk

Dvadsiateho augusta 2010 zorganizovala   Banskobystrická horská služba v spolupráci s predajňou Hudy šport akciu s názvom “Vieš zachrániť?”. Jej ďalšie pokračovanie plánujú už v stredu.

“Ľudia si môžu vyskúšať masáž srdca, umelé dýchanie, alebo heimlichov chvat. Najčastejšie sa pristavovali matky s deťmi, ostatní ľudia sa tvária že na takéto veci nemajú čas,” opísal priebeh akcie Marián Lapin z Banskobystrickej horskej služby.

Prítomný nie sú len členovia dobrovoľnej Banskobystrickej horskej služby, ale aj lekár zo záchrannej služby, ktorý je akýmsi garantom tejto akcie. BBHS sa takto snaží priblížiť svoju činnosť verejnosti a zároveň ľuďom poskytnúť možnosť precvičiť si záchranu ľudského života.

V prípade, že máte záujem otestovať svoje schopnosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci, môžete tak urobiť ešte túto stredu, v čase od 15.00 do 18.00 h pred vyššie spomenutou predajňou.