Po zime majú už na cestách tradične problémy aj terénne autá. A šoféri  vďaka množstvu výtlkov o starosť navyše. Mesto Banská Bystrica aktuálne začína s opravou miestnych komunikácií.

Prostredníctvom dodávateľskej firmy (Milan Smädo – MIS – údržba ciest a komunikácií), s ohľadom na relatívne priaznivé počasie, začína Mesto vykonávať nevyhnutné opravy výtlkov na komunikáciách vo svojej správe. Niektoré úseky sú už opravené (Horná ul., Ul. 29. augusta, Cesta ku Smrečine, Jegorovova ul., …), ďalšia realizácia opráv bude pokračovať podľa harmonogramu, ktorý uvádzame ako orientačný.

Technologické postupy neumožňujú robiť opravy v daždi, resp. snežení, ani pri teplotách pod päť stupňov pod bodom mrazu. Opravy komunikácií realizované v zimnom období s ohľadom na dostupné technologické postupy nedosahujú takú kvalitu a teda i životnosť, ako bežná stavebná údržba vykonávaná v letných podmienkach. Správca komunikácií pristupuje preto len k nevyhnutným opravám tak, aby sme zabránili možným dopravným kolíziám, nehodám, ohrozeniu zdravia ľudí, či poškodeniu vozidiel. V mesiaci január 2011 je na tento účel z rozpočtu Mesta Banská Bystrica vyčlenených 13 tis. eur.

Harmonogram prác sa Mesto rozhodlo zverejniť: „Je dôležité si uvedomiť, že v tomto období zásadne ovplyvňuje termín opráv počasie, preto v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a iných neovplyvniteľných technických problémov môže dôjsť k posunom v uvedenom harmonograme“, zdôraznil prednosta mestského úradu Miroslav Rybár.