V sobotu 26.11.2011 sa na FHV UMB  uskutoční prvý ročník nekomerčného filmového festivalu pre rozvoj a propagáciu amatérskeho športu v regiónoch Banská Bystrica, Brezno a Zvolen, s názvom Zem – voda – vzduch.

Festival, ktorý je určený pre širokú verejnosť, začína o 14:45, vstupné je dobrovoľné a na divákov bude čakať aj tombola.

Organizátori konštatujú: „Je to festival o nás, pre nás. Nakoľko v rámci tohto podujatia nie je možné obsiahnuť všetky druhy športu, festival je tematicky vymedzený pre menšinové outdoorové aktivity, často krát s adrenalínovou príchuťou. V nultom ročníku sa na festivale objavili príspevky o horolezectve, prežití vo voľnej prírode, skialpinizme, kajakárstve, paraglaidingu a voľnom páde. V ďalších ročníkoch by organizátori radi pridali športy a disciplíny ako parkour, freerun, downhill, potápanie, diaľkové plávanie, jachting, windsurfing, kaiting, rogalo, bezmotorové lietanie…

Festival dáva bežným ľuďom príležitosť prezentovať svoju športovú činnosť prostredníctvom fotografií a filmu. Aby prezentačná úroveň nezaostávala za športovou, festival je aj o vytváraní amatérskych audiovizuálnych výstupov, ktorých kvalita by sa mala postupne zvyšovať. Primárnym cieľom podujatia je propagácia a rozvoj amatérskej športovej činnosti, v priamom kontexte s vytváraním amatérskych prezentácií.

Celé podujatie prebehne pod gesciou Horoklubu ŠK UMB Banská Bystrica a KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica.

Festival Zem-Voda-Vzduch