Poslanci samosprávneho kraja sediaci ako v školských laviciach, ale za to výnimočne v zrekonštruovaných priestoroch banskobystrickej radnice. V takýchto podmienkach prebiehalo 8. zasadnutie zastupiteľstva BBSK. Nielen sedenie, ale ani ozvučenie sa poslancom nepozdávalo, a tak nabudúce zasadnú v Banskej Štiavnici a o dva mesiace možno v priestoroch zasadačky banskobystrického Mestského úradu, čo predseda VÚC Vladimír Maňka označil za rozvoj spolupráce medzi samosprávami.

Hlavným bodom programu bolo ale riešenie kritického hospodárskeho stavu v rámci zariadení sociálnych služieb. Samosprávny kraj pristúpi na základe pondelňajšieho uznesenia k zlúčeniu viacerých týchto zariadení. Zo 45 samostatných organizácií zostane iba 31, ale pôjde najmä o organizačné zmeny a kapacita zariadení zostane zachovaná. Kraj by mal podľa svojho predsedu – Vladimíra Maňku, ušetriť až 800 000 eur ročne, čo chce župan spätne investovať do týchto zariadení.

Zaujímavým bodom programu bolo aj prevedenie dvoch krajských škôl do súkromných rúk. Kremnické Gymnázium a Škola úžitkového výtvarníctva v Kremnici prejdú pod spoločnosť Swedish Education Group – SE group, ale napriek súkromnému prevádzkovateľovi sa v nej nebude platiť školné. Keďže obe školy sídlia v jednej budove, kraj túto spomenutej firme prenajme. Prenájom má splatiť formou investícií do tejto budovy. Švédi si školu vyhliadli v rámci medzinárodného projektu Leonardo da Vinci, na ktorom sa v minulosti podieľala.

[youtube 2IUjE1vEZHY 560 340]