Od marca vás na našich stránkach informujeme o plánovanej optimalizácii siete školských zariadení Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá by sa bytostne mala dotknúť Strednej priemyselnej školy stavebnej v Banskej Bystrici.

Zástupcovia rodičov na dnešnej tlačovej konferencii v priestoroch školy prezentovali svoj názor, že v prvom rade nedostali priestor na konštruktívnu komunikáciu s úradom VÚC. „Spôsob riešenia našej školy je čisto komerčný, jednoúčelový a zďaleka nejde o optimalizáciu. Kraj najskôr stanovil možnosť až potom začal diskutovať, ale aj tak nehľadá kompromisy,“ prezentovali svoj názor rodičia, podľa ktorých je škola navyše kapacitne vyťažená a hospodári aj s vyrovnaným rozpočtom. Predseda BBSK Vladimír Maňka ešte koncom marca na margo optimalizácie povedal: „Musíme to robiť citlivým spôsobom, aby nemal rodič, ani pedagóg a ani žiak pocit, že môže byť poškodený,“ práve toto vyjadrenie podľa rodičov študentov SPŠ  ani zďaleka nebolo naplnené. Kraj podľa nich úplne ignoruje rodičov a k optimalizácii pristupuje vysoko neodborne. Žiadajú preto stiahnuť bod o optimalizácii školskej siete z nasledujúceho rokovania Zastupiteľstva BBSK. O optimalizácii školskej siete majú poslanci BBSK rozhodovať na výjazdovom zasadnutí v Banskej Štiavnici 27. apríla.

V prípade, že by došlo k presunu SPŠ do areálu SOŠ v Kremničke, smerovalo by to podľa rodičov aj tak k postupnému zániku školy. „Mnohí rodičia sem dávali svoje deti, pretože sami do tejto školy chodili, a chceli si takto vychovať kvalifikovaných nástupcov vo svojich stavebných firmách. Presunom do Kremničky sa záujem o školu stratí. O niekoľko mesiacov bude táto škola aj tak minulosťou, pretože detí bude ubúdať,“ povedal Peter Baranec, jeden z rodičov. Po skončení tlačovej konferencie zástupcovia rodičov a študenti odniesli petíciu, ktorú podpísalo 11 680 ľudí, na podateľňu Úradu BBSK. Predseda kraja sa s nimi dnes napriek predošlej žiadosti o prijatie nestretol.