Samospráva sa výstavby dráhy pre in-line korčuliarov a rekonštrukcie chodníka v parku pod Pamätníkom SNP pustila koncom októbra. Stavbu s výraznými obmedzeniami pre chodcov ale zastavilo počasie.

Počas týždňa sme vás informovali, že stavbári sa v najbližších týždňoch na stavbu vrátia a do leta by mal byť vynovený areál s dráhou pre korčuliarov i novým chodníkom pre chodcov hotový.

Nejeden Banskobystričan sa však pozastavil nad tým, prečo so stavbou začali pred zimou, keď ju napokon aj tak dokončia až na jar. Niekoľko mesiacov bol park, kvôli zimnému počasiu, rozkopaný a oplotený zbytočne.

Mesto však pôvodne plánovalo, že stavba tejto novej letnej atrakcie skončí ešte pred zimou.

Zhotoviteľ: Existovala šanca dokončiť stavbu ešte v roku 2016

Aj keď sa o výstavbe dráhy pre inline korčuliarov hovorilo už dlhšie, výstavbe muselo predchádzať majetkoprávne vysporiadenie pozemkov, spracovanie projektovej dokumentácie, vydanie stavebných povolení a samozrejme proces verejného obstarávania dodávateľa. Banskobystrická spoločnosť PEMAX PLUS  sa mestu v októbri zaviazala ukončiť stavbu za celkom 275-tisíc eur, do ôsmych týždňov.

Ako sme už informovali v staršom príspevku, stavbu zdržali poveternostné podmienky. Pre betonárske práce sú totiž potrebné dlhodobé teploty nad bodom mrazu.

„S ohľadom na vývoj počasia v predchádzajúcich rokoch a priebežne čiastkové dodržiavanie harmonogramu, bol predpoklad ukončiť práce v zmluvnej lehote 12.12.2016. Zimné počasie v roku 2016 prišlo skôr ako v predchádzajúcich rokoch, následkom čoho sa stavebné práce nemohli zrealizovať v takom rozsahu ako sme plánovali,“ hovorí Michal Hrnčár, riaditeľ spoločnosti PEMAX PLUS. Zhotoviteľ si tak s mestom odsúhlasili dodatok ku zmluve, kde sa zaviazal pokračovať v prácach najneskôr do 15. apríla 2017.

Ako doplnil, na stavbe je už v súčasnosti zrealizovaných 85 percent zazmluvnených prác. „Napríklad ochrana STL plynovodu a iných inžinierskych sietí v zmysle vyjadrení ich vlastníkov, vyriešenie odvodnenia priestoru pod schodiskom pod Pamätníkom SNP, časť chodníka vedúca od Štefánikovho nábrežia po úroveň hotela LUX, vrátane inštalácie mobiliáru, kompletné verejné osvetlenie v parku pod Pamätníkom SNP,“ uvádza Hrnčár.

Najviditeľnejšia časť stavby – finálna vrstva betónového povrchu korčuliarskej dráhy či dlažby na časť chodníkov a inštalácia zvyšku mobiliáru, sa budú realizovať v apríli.