Osud vianočných stromčekov, ktoré zdobili metské časti Banskej Bystrice i Námestie SNP, je každoročne podobný.  Po spracovaní z nich budú dosky vhodné na opravu lavičiek  a mestského mobiliáru. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica zároveň v tomto roku realizujú novinku. Z časti ihličnanov spracujú laty použiteľné na výrobu zasúvacích krytov na pieskoviská. Nový model ochrany detských pieskovísk by po úspešnej testovacej fáze chceli postupne zaviesť v celom meste.

Podobný osud čaká aj centrálny mestský strom, ktorý takto koncom novembra osádzali na Námestí SNP.

„Inšpirovali nás dobré príklady zo zahraničia, kde sú detské pieskoviská chránené buď plachtovým, alebo dreveným krytom. Keďže máme dostatok prírodnej  suroviny, zasúvacie drevené kryty by boli pre ochranu pieskovísk v našom meste dobrým riešením. Veríme, že sa nájde dostatok ochotných rodičov, ktorí, keď budú so svojimi deťmi odchádzať z ihriska ako poslední, prekryjú pieskovisko, aby ho chránili pred dažďom, padajúcim lístím  či  kontaminovaním túlavými mačkami a psami,“ konštatuje riaditeľ ZAaRES Banská Bystrica František Krč.

Vianočné stromčeky z banskobystrických domácností bude samospráva likvidovať v spolupráci s vývoznou firmou. Dôležité je, aby obyvatelia neukladali stromčeky do kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad, ani do iných zberných nádob na separovaný odpad. Stačí, ak stromček vcelku položia vedľa kontajnerov, odkiaľ ich budú pracovníci odvoznej firmy zbierať v termíne až do 15. februára 2012. Z ihličnanov sa spracuje mulčovacia hmota, alebo sa zoštiepkujú a dokážeme ich využiť ako biopalivo.