Vernisáž výstavy Jána Triašku Štúdia ruky sa uskutoční v utorok 10. októbra o 17- tej hodine v Bethlenovom dome na Dolnej ulici v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy, ktorá potrvá do nedele 19. novembra, je Michal Stolárik.

Výstava Štúdia ruky predstavuje najnovšiu polohu tvorby v Srbsku narodeného výtvarníka Jána Triašku, ktorý sa rozhodol vymeniť plátno za steny.

Autor zrealizuje v galerijných priestoroch Stredoslovenskej galérie (v jednej miestnosti Bethlenovho domu) monumentálne site-specific nástenné maľby, ktoré prirodzene vychádzajú z ideových a formálnych základoch jeho minulých diel.

Nadrozmerné akrylové diela reagujú na politicko-spoločenské témy, ktoré sú aktuálne v dnešnom kontexte a zároveň vychádzajú z našich minulých skúsenosti. Triaška skúma tradičný motív ľudskej ruky, ktorý je formálne inšpirovaný každodennými medziľudskými interakciami a vkladá ho do kontrastných situácií s fantazijno-animovanou rukou.

Diela fungujú na princípe kontrastu a vzájomnej negácie jednotlivých gestických symbolov a zároveň vyjadrujú autorské názory na problematiku a konkrétne fenomény súčasnej domácej spoločnosti a kultúry. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ján Triaška (1977, Nový Sad, Srbsko) absolvoval ateliér maľby Jána Bergera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne vedie maliarsky ateliér Startup na Katedre Maľby Fakulty výtvarných umení na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Primárne pôsobí na poli expandovanej maľby s prítomným konceptuálnym pozadím, pričom kontinuálne rozvíja niekoľko rôznych ideových koncepcií. Z tematického hľadiska jednotlivé cykly a série spája okrem špecifického maliarskeho rukopisu hlavne záujem o realitu či inšpirácia minulosťou.