Vernisáž a tematizovaná prednáška vo Vile Dominika Skuteckého sú súčasťou druhého ročníka festivalu Prvý človek bol umelec 2, ktorý organizuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici. Festival prebieha od augusta do decembra 2017 a ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre mesta.

Návštevníkov počas festivalu čakajú výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne. V rámci festivalového programu Stredoslovenská galéria všetkých návštevníkov pozýva do Vily Dominika Skuteckého, kde v utorok 12. a stredu 13. septembra slávnostnou vernisážou sprístupní dočasne zapožičané maľby Dominika Skuteckého zo súkromných zbierok a zároveň uvedie tematizovanú prednášku Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého.

V utorok 12. septembra o 17.00 hod. verejnosti Stredoslovenská galéria sprístupní vzácne maľby Dominika Skuteckého zo súkromných zbierok, ktoré v koncepcii historičky umenia Kataríny Baraníkovej dočasne obohatia stálu expozíciu jeho diel. Zapožičané diela budú počas vernisáže podrobnejšie priblížené komentovanou prehliadkou, ktorú povedie Zuzana L. Majlingová. Doteraz nevystavené portréty manželov Neubergerovcov a jeden z posledných autoportrétov maliara Dominika Skuteckého budú sprístupnené verejnosti do konca decembra 2017.

V stredu 13. septembra o 17.00 hod. Stredoslovenská galéria uvedie tematizovanú prednášku Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého. Prednáška historika Jozefa Ďuriančíka spojená s audiovizuálnou prezentáciou dobových dokumentov priblíži príčiny, priebeh a dopad holokaustu na tragický osud rodiny Dominika Skuteckého.