Žiaci základnej školy na Triede SNP, majú možnosť výučby pomocou tabletov a iných dotykových technológií. Škola sa stala jednou z desiatich na Slovensku, ktorá sa zapojila do projektu Škola na dotyk.

digitalna vyucbaZúčastnené školy získali približne 300 tabletov, 10 notebookov a 10 veľkoplošných dotykových tabúľ, ako aj potrebný softvér od spoločnosti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak. Od organizátora projektu, neziskovej organizácie EDULAB zároveň získali potrebnú softvérovú a didaktickú podporu.

Na projekte sa zúčastňuje takmer 100 pedagógov, ktorých cieľom je, aby overili možnosti, nazbierali skúsenosti a zistili výhody aj úskalia pri práci s technológiami, ktoré v 21. storočí umožňuje digitálna technológia. Na všetkých zúčastnených školách spolu má vďaka projektu kontakt s tabletmi  takmer 1 000 žiakov.

„Počiatočné skúsenosti naznačujú, že dotykové technológie žiakov aktivujú, prinášajú významný motivačný potenciál a vytvárajú vhodné podmienky pre proces učenia,“ hovorí Michaela Sekerešová, učiteľka zo základnej školy na Triede SNP v Banskej Bystrici. Ide o jedinú banskobystrickú školu, ktorá sa projektu zúčastňuje. Zvyšných 9 škôl, ktoré boli do projektu vybraté na základe kvality nimi predložených projektov sa nachádzajú v Bratislave, Šamoríne, Nitre, Bošanoch, Púchove, Detve, Trstenej, Poprade a Sabinove.

„Moderné vzdelávanie si vyžaduje technológiu, dostatok digitálneho vzdelávacieho obsahu a v neposlednom rade aj schopného a motivovaného učiteľa. Tieto tri zložky sa snažíme v našom projekte prepojiť,“ hovorí Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u. Tvrdí, že ak sú tieto podmienky splnené, tak učenie s tabletmi je pre žiakov motivujúce, názorné a tvorivé.

Každý učiteľský tím bude v rámci projektu vytvárať video blogy a didaktické materiály, ktoré budú zdieľať na internete a tak poslúžia ako inšpirácia pre ostatných pedagógov. Žiaci zas pripravia projekty, ktoré s tabletmi vytvoria a ich prezentáciu zaznamenajú. Všetky materiály budú dostupné širokej verejnosti od februára 2014 na stránke projektu www.skolanadotyk.sk.