Septembrová tvorivá dielňa k aktuálnej výstave Od bodu k pamäťovej stope sa začne v sobotu 30. septembra o 13-tej hodine v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici. Tvorivá dielňa potrvá približne do 16.00 hod.

Bod, škvrna, línia, tvar, farba– základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného jazyka, ktoré tvoria nosný skelet umeleckého diela. Edukačno-prezentačná výstava Od bodu k pamäťovej stope poukazuje práve na jeden z možných postupov, návodov ako môžeme na diela nazerať a vnímať ich prostredníctvom práce so základnými výtvarnými elementmi. Výstava predstavuje kurátorský výber približne 90 diel od 51 autorov, ktoré sú súčasťou rozsiahleho zbierkového fondu Stredoslovenskej galérie. Jej súčasťou sú tiež rôznorodé interaktívne edukačné pomôcky napomáhajúce návštevníkovi aktívnou hrou učiť sa chápať jednotlivé kompozičné a výrazové možnosti diel výtvarného umenia.

Na tvorivej dielni sa bude pracovať s jednotlivými výtvarnými výrazovými prostriedkami. Účastníci tvorivej dielne si vytvoria vlastnú pečiatkovú tlač, priestorový objekt z línií a obraz z kovových pilín. Taktiež budú skúmať možnosti umiestnenia bodu na obrazovej ploche a oboznámia sa so základným členením farieb čím vytvoria podľa vlastnej fantázie rozmanité tvarové a kompozičné varianty k vybraným výtvarným dielam.

Tvorivá dielňa je súčasťou druhého ročníka festivalu Prvý človek bol umelec 2, ktorý organizuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici. Festival prebieha od augusta do decembra 2017 a ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre mesta. Návštevníkov čakajú výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne.