Štyria z doterajších 31 mestských poslancov už opätovne nekandidovali. Avšak aj ďalší sa budú musieť zo svojich kresiel porúčať, pretože voliči rozhodli inak. Čo sa nezmení, bude rozloženie síl v mestskom parlamente. Dva najväčšie kluby však upevnili svoju pozíciu

mestske zastupitelstvoKeďže Ján Nosko kandidoval s podporou strán, ktoré získali v zastupiteľstve väčšinu, je očakávané, že spolupráca primátora a mestských poslancov bude narážať na menej ostré hrany, než tomu bolo v uplynulom období.

Klub s kľúčovým postavením vládneho Smeru-SD si tak udržal počet kresiel, pričom ale vymení až sedmičku poslancov. Traja z nich – lekári Peter Bielik, Pavol Legíň a Peter Mečiar už nekandidovali. Tomáš Novanský, Marian Hlaváč, Peter Hudec, Andrej Refka, Ladislav Slobodník a Martin Švec ale svoje pozície neobhájili. Novými, respektíve v niektorých prípadoch staronovými tvárami v zastupiteľstve budú kandidáti koalície Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS Ludvík Nábělek, Stanislav Mičev, Matúš Molitoris, Svetozár Dluholucký, Ľubomír Motyčka či Karol Konárik mladší a Marek Modranský. Za tento klub tentokrát kandidoval aj predtým nezávislý poslanec Igor Kašper a členovia SDKÚ-DS Martin Turčan a Katarína Čižmárová.

Banskobystrická alternatíva nestratila ani jedného poslanca, Marta Gajdošíková už totiž opätovne nekandidovala. Naopak BBA posilnila svoje rady o Hanu Kasovú (vo 4.), Mateja Bučka a Tomáša Štrbu (vo. 3).

Okrem spomenutých mien už v ďalšom období mestským poslancom nebudú napríklad Ján Chladný a Jaroslav Kuracina.

Otázkou pre ďalšie rozloženie síl v zastupiteľstve je, či sa niektorí z pätice nezávislých kandidátov mimo Banskobystrickej alternatívy pripojí buď k väčšinovému klubu alebo BBA. Pavol Bielik pôsobil dlhodobo v zastupiteľstve ako nezaradený. Na vytvorenie samostatné malého klubu musia byť minimálne traja členovia. Kluby potom na základe počtu svojich poslancov napríklad vyjednávajú o obsadení odborných komisií MsZ.

Zoznam zvolených poslancov pre VO 2014-2018 celkovo podľa klubov

Obvod Meno Hlasy Príslušnosť / klub
1. Jozef Pikula, Ing. CSc. 1022 NEKA
3. Martin Klus, Doc., PhDr., PhD., MBA 1737 NEKA
3. Pavol Bielik 1220 NEKA
4. Milan Smädo 1941 NEKA
4. Vladimír Sklenka, PhDr., PhD. 1396 NEKA
1. Viera Dubačová, Mgr. art. 1939 NEKA (BBA)
1. Pavol Katreniak, Mgr., Ing. 1415 NEKA (BBA)
3. Matej Bučko 1365 NEKA (BBA)
3. Vladimír Pirošík, Mgr. 1477 NEKA (BBA)
3. Milan Lichý, Ing. 1450 NEKA (BBA)
3. Tomáš Štrba, Mgr. Ph.D. 1095 NEKA (BBA)
4. Ľudmila Priehodová, Ing. arch. 1579 NEKA (BBA)
4. Lucia Skokanová, Ing. 1495 NEKA (BBA)
4. Hana Kasová, Ing. arch. 1409 NEKA (BBA)
1. Ludvik Nábělek, MUDr. PhD. 1469 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
1. Marcel Pecník, PhDr. 1447 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
1. Stanislav Mičev, PhDr., Phd. 1303 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
1. Ján Šabo, Ing. 1007 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
2. Ľubica Laššáková, PhDr. 616 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
2. Katarína Čižmárová, Doc., RNDr., CSc. 565 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
3. Jakub Gajdošík, Mgr. 1355 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
3. Martin Turčan, Ing. 1175 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
3. Michal Škantár, Ing. 1121 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
3. Matúš Molitoris, Mgr. 1096 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
4. Svetozár Dluholucký, prof., MUDr., CSc. 2190 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
4. Igor Kašper, Ing. 2098 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
4. Ľubomír Motyčka 2024 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
4. Daniel Karas 1949 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
4. Karol Konárik (ml.), Ing. 1741 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
4. Ladislav Topoľský, RNDr. 1501 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
4. Marek Modranský, Mgr. 1408 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, po ktorom sa nový primátor a poslanci ujmú funkcií, musí zvolať súčasná hlava mesta najneskôr do 30-tich dní po voľbách.

Výsledky podľa volebných obvodov

Banská Bystrica 1 – centrum, Majer, Senica, Šalková

Viera Dubačová, Mgr. art. 1939 NEKA (BBA)
Ludvik Nábělek, MUDr. PhD. 1469 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Marcel Pecník, PhDr. 1447 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Pavol Katreniak, Mgr., Ing. 1415 NEKA (BBA)
Stanislav Mičev, PhDr., Phd. 1303 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Jozef Pikula, Ing. CSc. 1022 NEKA
Ján Šabo, Ing. 1007 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Banská Bystrica 2 – Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Ul’anka

Ľubica Laššáková, PhDr. 616 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Katarína Čižmárová, Doc., RNDr., CSc. 565 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS

Banská Bystrica 3 – Rudlová, Sásová

Martin Klus, Doc., PhDr., PhD., MBA 1737 NEKA
Vladimír Pirošík, Mgr. 1477 NEKA (BBA)
Milan Lichý, Ing. 1450 NEKA (BBA)
Matej Bučko 1365 NEKA (BBA)
Jakub Gajdošík, Mgr. 1355 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Pavol Bielik 1220 NEKA
Martin Turčan, Ing. 1175 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Michal Škantár, Ing. 1121 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Matúš Molitoris, Mgr. 1096 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Tomáš Štrba, Mgr. Ph.D. 1095 NEKA (BBA)

Banská Bystrica 4 – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Radvaň (a Fončorda), Rakytovce

Svetozár Dluholucký, prof., MUDr., CSc. 2190 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Igor Kašper, Ing. 2098 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Ľubomír Motyčka 2024 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Daniel Karas 1949 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Milan Smädo 1941 NEKA
Karol Konárik (ml.), Ing. 1741 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Ľudmila Priehodová, Ing. arch. 1579 NEKA (BBA)
Ladislav Topoľský, RNDr. 1501 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Lucia Skokanová, Ing. 1495 NEKA (BBA)
Hana Kasová, Ing. arch. 1409 NEKA (BBA)
Marek Modranský, Mgr. 1408 Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS
Vladimír Sklenka, PhDr., PhD. 1396 NEKA

Úplné výsledky budú známe v priebehu najbližších hodín.