Slovenská liga proti epilepsii získala v španielskej Barcelone významné medzinárodne ocenenie. Cenu prevzal docent Vladimír Donáth, prednosta II. Neurologickej kliniky SZU pri FNsP F. D. Roosevelta, ktorý je zároveň prezidentom slovenskej ligy. Medzinárodná liga proti epilepsii ju udeľuje krajinám za prínos v starostlivosti o pacientov s epilepsiou.  

Vladimír Donáth získanie tohto významného medzinárodného ocenenia považuje za veľkú česť, ale aj záväzok. Ocenenie okrem Slovenska získali aj odborníci z Rakúska, Japonska, Česka a Poľska.

„Tento míľnik znamená, že obyvateľom  Slovenska, postihnutým metlou epilepsie, už viac ako pol storočia odhodlane zmierňujú ich trápenie kvalifikovaní odborníci. Práca Slovenskej ligy proti epilepsii zaručuje, že ľudia s epilepsiou majú prístup k najmodernejšej liečbe pod dohľadom profesionálov, ktorí majú prehľad o najnovšom vývoji v tejto oblasti. Národné  pobočky Medzinárodnej ligy proti epilepsii sú významným prepojením medzi rozsiahlymi  medzinárodnými skúsenosťami našich členov a pacientov, ktorí chcú lepší život bez obáv zo záchvatov,“ vysvetľuje význam ocenenia Medzinárodná liga proti epilepsii.

FNsP F. D. Roosevelta patrí k popredným centrám diagnostiky a liečby epilepsie v SR, pričom  úzko spolupracuje aj so zahraničím ako napríklad s Českou republikou, USA, Holandskom, Rakúskom či Dánskom.

Epilepsia je záchvatové neurologické ochorenie. Má veľký socioekonomický vplyv na život postihnutého pacienta. Výskyt epilepsie závisí vo vysokej miere od technickej vyspelosti krajiny. Pacienti v SR majú dostupnú najmodernejšiu farmakologickú liečbu, pričom mnohé z úplne nových liekov sú oveľa skôr dostupné chorým na Slovensku, ako napríklad v Česku.